L’objectiu del Programa municipal de subvencions per a l’ensenyament 2019 és donar suport a la comunitat escolar del municipi per cursar els estudis corresponents a l’Educació Infantil, Primària, Secundària i els estudis postobligatoris a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu, aquest suport es concreta en quatre línies d’actuació, en funció dels beneficiaris potencials que conformen la comunitat escolar al municipi. Dintre de cadascuna de les línies d’actuació, els programes defineixen els àmbits i  condicions de subvenció.

Consulteu la informació de les bases i la convocatòria a:

- Convocatòria: BOPT núm. 0, de 06/06/19 i referència a la BDNS 458830.

- Bases: Bases del Programa municipal de subvencions per a l'ensenyament

Descarregueu la instància de la subvenció dels llibres de text clicant aquí

Descarregueu la instància de la subvenció dels cursos de català clicant aquí

Descarregueu la instància de la subvenció al transport clicant aquí