• Espai Cardioprotegit


   

   

  REGLAMENT DE CESSIÓ DEA PORTÀTIL | SOL·LICITUD

  Actualment disposem d'un total de 12 desfibril·ladors semiautomàtics disposats a diferents espais del municipi.

  Els desfibril·ladors de la Plaça Berenguer d'Entença i el de Port, que són de tipus exterior, s'han instal·lat recentment gràcies a la subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016 de la Diputació de Tarragona al qual se'ns ha concedit 3.666 euros.

  Al quadre següent es detallen les ubicacions dels desfibril·ladors fixes que hi ha al municipi.

  A més d'aquest 12 desfibril·ladors, hi han 2 més que són portàtils un dels quals el porta la Policia Municipal i l'altre es gestiona des de la Regidoria de Salut i que es pot sol·licitar per a esdeveniments de les entitats al municipi.

   


 • Serveis ABS Hospitalet-Vandellòs


  • Medicina General
  • Pediatria
  • Odontologia
  • Infermeria
  • Psicologia, psiquiatra, infermera psiquiatria
  • Docència
  • Investigació
  • Atenció a la dona
  • Programa ATDOM
  • Atenció Social
  • Salut Pública
  DEMANA HORA AL CAP
  • Proves complementàries:

  · Electrocardiografia
  · Tonometria (mètode de Schiötz)
  · Tests reactius per química seca
  · Auscultació del batec fetal
  · Mesura del CO exhalat
  · Espirometria
  · Antropometria
  · Otoscòpia
  · Oftalmoscòpia