Mapa de Protecció Civil de Catalunya


El Mapa de Protecció Civil de Catalunya és una eina cartogràfica on es presenta la informació dels riscos de forma georeferenciada. El seu objectiu principal és la visió global dels riscos que poden afectar al territori de Catalunya i proporcionar aquesta informació a les diferents administracions públiques i als ciutadans en general. Per tant, el Mapa de Protecció Civil de Catalunya és un element estratègic de caràcter tècnic essencial per al desenvolupament del sistema de protecció civil català, ja que com a element compilador de la informació georeferenciada dels riscos de protecció civil, estableix les bases per al coneixement i difusió dels riscos de protecció civil a la societat.

Enllaç