CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Inici de la convocatòria: 11/07/2018

Fi convocatòria:  07/08/2018

Estat de la convocatòria: Pendent de resoldre reclamació. Un cop resolta la reclamació es publicarà la relació d'aspirants admesos i exclosos, data de les proves i composició del Tribunal, i es notificarà individualment per a cadascún dels candidats/es.

Bases

Model de sol·licitud

 

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE PLACES DEL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL

Inici de la convocatòria:  15/02/2019

Fi convocatòria:   01/03/2019

Estat de la convocatòria: Oberta a partir del dia 15 de febrer

Bases

Model de sol·licitud