CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DESTINADA A PROFESSORAT DE MÚSICA

Inici de la convocatòria: 5 de juliol de 2019

Fi convocatòria:               22 de juliol de 2019

Bases

Relació inicial d'aspirants admesos, exclosos, composició del tribunal i data de les proves

Les sol·licituds poden presentar-se presencialment a l'OMAC amb el model genèric o es poden tramitar telemàticament per la Seu electronica, en aquest segón cas també es farà mitjançant una sol·licitud genèrica.