CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Inici de la convocatòria: 11/07/2018

Fi convocatòria:  07/08/2018

Estat de la convocatòria: Pendent de resoldre reclamació. Un cop resolta la reclamació es publicarà la relació d'aspirants admesos i exclosos, data de les proves i composició del Tribunal, i es notificarà individualment per a cadascún dels candidats/es.

Bases

Model de sol·licitud

 

CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 3 JOVES INSCRITS AL PLA DE GARANTIA JUVENIL

Inici de la convocatòria: 11/10/2018

Fi convocatòria: 22/10/2018

Presentació de sol·licituds pels mitjans següents: Oficines de l'OMAC - Borsa de Treball d'IDETSA - Servei d'Ocupació de Catalunya.

Llocs a cobrir i requisits:

Administratiu/va de Serveis Culturals

Administratiu/va de Serveis de Sanitat

Dinamitzador/a d'Esport i Lleure