CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Inici de la convocatòria: 11/07/2018

Fi convocatòria:  07/08/2018

Presentació de sol·licituds: Presentacialment a les Oficines de l'OMAC o a la seu electrònica

Bases

Model de sol·licitud

 

BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS/ES INFANTILS (Destinat a les Llars d'infants municipals)

Inici de la convocatòria: 5/6/2018

Fi convocatòria: 19/06/2018

Presentació de sol·licituds: Oficines de l'OMAC

Bases

Model de sol·licitud

Relació de candidats admesos, composició del tribunal i data de les proves

CONFIGURACIÓ DEFINITIVA DE LA BORSA   NOVETAT !!!!