CONVOCATÒRIES EN CURS

 


PROPERES CONVOCATÒRIES:

1. Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de places d'agent interí de la policia local.

Estat de la convocatòria: Presentació d'instàncies fins 27/03/2017

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

 

2. Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'informadors turístics.

Estat de la convocatòria: Procés selectiu en curs

Bases de la convocatòria

Llistat d'admesos i dates proves

 

3. Convocatòria del procés selectiu per la contractació d'un monitor del Casal de joves.

Estat de la convocatòria: Presentació d'instàncies fins 21/03/217

Bases de la convocatòria

Llistat d'admesos i exclosos i data proves

 

4. Convocatòria per a la participació en el Pla d'Ocupació Municipal

Estat de la convocatòria: Presentació d'instàncies fins el 17/03/2017

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

 

5. Convocatòria per a la cobertura d'un lloc d'oficial electricista

Estat de la convocatòria: Presentació d'instàncies fins 28/03/2017

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

 

6. Convocatòria per la cobertura del lloc de sergent de la policia local per promoció interna

Estat de la convocatòria: Presentació d'instàncies fins 27/03/2017

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació