Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Aprovat el reglament que regularà l’accés i els usos de l’habitatge d’emergència social de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Durant la mateixa sessió plenària, del 28 de juliol, Francesc Fuguet va prendre possessió del càrrec de regidor per la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)
Aprovat el reglament que regularà l’accés i els usos de l’habitatge d’emergència social de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Ple municipal del 28 de juliol de 2022

 

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat el reglament del servei municipal d’acollida temporal al pis d’emergència social del consistori, amb els vots tots els regidors i regidores.

Aquest document servirà per regular l’accés i usos del pis que va adquirir el consistori a l’Hospitalet de l’Infant per donar resposta a les necessitats d’habitatge de persones empadronades al municipi que es trobin en situació crítica de carència d’allotjament, deguda a:

  1. Desnonament ordenat per sentència judicial ferma dictada en procediment seguit davant la jurisdicció civil, per manca de pagament motivada per insuficiència de recursos, expiració de termini, preferència d'ús de l'arrendador o d'altres semblants i amb dia i hora de llançament inajornable.
  2. Declaració municipal de ruïna imminent de l’habitatge de la persona o persones a acollir.
  3. Incendi, inundació o fenomen catastròfic similar que inhabiliti l’habitatge de la persona o persones a acollir.
  4. Altres situacions d’emergència.

I a membres de les famílies amb un Pla de treball acordat amb la Comissió d’Emergències Socials del Departament de Benestar Social municipal, en el que s’inclogui l’accés a un habitatge com a mesura per a poder millorar la seva situació. Tindran preferència aquelles famílies amb menors o persones dependents a càrrec.

En aquest reglament queda regulat no només quines seran les persones beneficiàries d’aquest servei sinó també altres aspectes com: els requisits d’accés al servei, la durada, els drets i obligacions de les persones usuàries, les normes de funcionament, els possibles incompliments i com s’actuarà en aquests casos, etc.

D’altra banda, durant la sessió plenària ordinària que va tenir lloc ahir dijous 28 de juliol a la Casa de la Vila, Francesc Fuguet va prendre possessió del seu càrrec com a regidor de la CUP-AMUNT en substitució d’Ivan Torrobella, que el passat 2 de juny va informar al Ple de l’Ajuntament de la seva renúncia al càrrec, en compliment dels compromís que van adoptar les quatre primeres persones de la llista electoral d’alternar-se el càrrec un any cadascun durant aquest mandat. Fuguet és el substitut de la 4a persona de la llista electoral, que ha renunciat al càrrec de manera anticipada.

 

Altres acords destacats

 

En la mateixa sessió plenària es va donar llum verda a:

 

- L’aprovació de la moció de suport als jutges de pau presentada pels grups municipals del JxCat, PSC, Cs, ERC, PP  i la FIC,  per unanimitat. Mitjançant aquesta moció, l’Ajuntament ha acordat: mantenir aquesta figura a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; i instar el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la

modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic

de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, les seves funcions.

 

- També es va donar compte de l’expedient de delimitació entre els termes municipals de Mont-roig del Camp i de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant incoat per part de la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest expedient és impulsar i agilitar la la realització del Mapa municipal de Catalunya d’acord amb el Decret 244/2007, de 6 de novembre, que permetrà establir amb més precisió cartogràfica i amb la major escala oficial existent els límits

territorials de delimitació dels termes municipals.

 

També per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Mont-roig del Camp i de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, signada per les parts implicades, en què l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant fa constar el seu desacord amb la línia de delimitació entre aquest terme municipal i el de Mont-roig del Camp plantejada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, pel que fa a la part final de la desembocadura del riu Llastres. Aquest document serà traslladat a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, perquè el tingui en compte durant la tramitació de l’expedient.

 

- A més, es va aprovar la moció de JxCat per demanar que s’instal·li una tirolina pública en algun parc infantil del municipi amb els vots del PSC, JxCat, Cs, ERC, PP i la FIC; i l’abstenció de les CUP.

 

Una moció rebutjada

- En canvi, la moció d’ERC per a la confecció i desenvolupament del Reglament de segona activitat dels funcionaris de l’Ajuntament va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC, les CUP i Cs; i l’abstenció de JxCat, PP i la FIC.