Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ampliarà els ajuts dirigits al teixit productiu del municipi

En la sessió plenària del 31 de març, es va acordar la modificació de les bases de set línies de subvencions per adaptar-les a les noves necessitats i també uns canvis en l’ordenança que regula la taxa per estacionament de vehicles a la zona blava i verda.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ampliarà els ajuts dirigits al teixit productiu del municipi
Plenari municipal del 31 de març

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment la modificació de les bases reguladores de set línies d’ajuts i subvencions que gestiona l’Àrea de Promoció Econòmica i que estan dirigides al teixit productiu del municipi:

  1. El programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, amb els vots a favor del PSC, ERC, Cs i PP i l’abstenció de JxCat, la FIC i la CUP.
  2. El programa d’ajuts per al foment de l’autoempresa, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; i l’abstenció de la FIC i de la CUP.
  3. Les subvencions a la recuperació i comercialització del producte agrari i forestal, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; i l’abstenció de la FIC i de la CUP.
  4. Les subvencions d’eficiència energètica i autoconsum, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el de la CUP, que es va abstenir.
  5. Les subvencions a les empreses per a la contractació de treballadors aturats, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el de la CUP, que es va abstenir.
  6. Els incentius a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; i l’abstenció de la FIC i de la CUP.
  7. Les subvencions pel programa del foment de la competitivitat del comerç i la millora de l’eix comercial al municipi, amb els vots a favor del PSC, Cs i PP; i l’abstenció de JxCat, la FIC, ERC i la CUP.

Les modificacions tenen per objecte donar resposta a les noves necessitats i estan centrades en tres aspectes:

- La simplificació administrativa: facilitar la tramitació als beneficiaris/àries i també la resolució de l’atorgament a l’equip tècnic responsable

- L’adaptació als canvis legislatius derivats de l’entrada en vigor de la reforma laboral.

- La incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja que l’Agenda 2030 és aplicable a totes les escales territorials.

Les bases reguladores més afectades per les modificacions seran les de les subvencions adreçades als autònoms i les petites empreses, tant de nova creació com a les ja existents i també als concessionaris d’explotacions municipals, per a la contractació de treballadors aturats. Per incentivar la contractació indefinida i la contractació fixa discontinua i per reduir la temporalitat del mercat de treball i la precarietat laboral, quedaran exclosos d’aquestes subvencions els contractes per obra i servei. Una altra novetat és que les quanties a subvencionar es calcularan en funció de la tipologia del contracte i la durada del mateix i que la quantia màxima per tots els conceptes serà de 8.000 € anuals per empresa.

També es modificaran les quanties màximes dels ajuts al foment de l’autoempresa, que en funció del tipus de beneficiari i del tipus de despesa oscil·laran entre els 2.000 i els 4.000 euros (abans eren de 1.300 € o 2.400 €, en funció del tipus de despesa).

En el cas de les subvencions d’eficiència energètica i autoconsum, la modificació afectarà al tipus de procediment de la concessió, que passarà de ser de concurrència competitiva a concessió directa; i en el cas dels incentius a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques pel municipi, a la tipologia dels projectes subvencionables.

A les bases de les subvencions pel programa del foment de la competitivitat del comerç i la millora de l’eix comercial del municipi, s’incorporaran accions subvencionables per minimitzar l’impacte dels locals buits i afavorir la continuïtat de la façana comercial.

I a les bases del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte s’ha definit la fórmula de càlcul per imputar la quantia de l’ajut, tenint en compte el tipus d’indústria (potenciant les energètiques, les tecnològiques, les turístiques i les agroalimentàries) i el tipus de treballadors contractats (primant la contractació de persones amb discapacitats del 33% o superior i de persones majors de 45 anys i menors de 30).

 

Canvis en l’ordenança que regula l’estacionament de vehicles en les zones blava i verda

El Ple de l’Ajuntament també ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal 17, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones, amb els vots a favor del PSC, la CUP, Cs i PP; l’abstenció de JxCat i d’ERC; i el vot en contra de la FIC.

Els canvis que s’han introduït en aquesta ordenança són fruit de l’anàlisi en profunditat dels sistema d’estacionament regulat a la via pública que es va implantar l’any passat per al període estival a la zona de platges i la seva àrea d’influència a l’Hospitalet de l’Infant; i molts donen resposta a la demanda de la ciutadania i dels sectors del comerç i de la restauració del municipi. Consisteixen en:

- L’ampliació de la zona verda al tram final del carrer Llastres, a la Plaça Església i a dos trams de l’avinguda Via Augusta, per donar prioritat d’estacionament als vehicles residents ja que aquestes zones pateixen una elevada ocupació de vehicles estacionats.

- Crear una regulació especial a la zona de concentració d’activitat comercial, al tram més comercial de la l’avinguda Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant que està en fase de reurbanització, on es crearan noves places que fins ara no existien. Per afavorir la rotació de vehicles necessària per la dinamització del comerç, en aquesta zona es permetrà l’estacionament d’una hora gratuïta en les franges horàries de 9 a 14 i de 16 a 20 h, amb l’obligació de desestacionar el vehicle passat el temps. Aquesta mesura està consensuada amb els i les comerciants de la zona.

- Creació d’una regulació especial a la zona del port esportiu, on hi ha una gran concentració d’establiments de restauració. En la línia d’aparcament en bateria que es troba tocant a la part superior dels locals del port, serà gratuïta la franja horària que va de les 14 a les 16 h. Aquesta mesura també és fruit d’un acord amb l’associació de restauració local.

-Amb la implantació d’aquestes dues darreres mesures, s’eliminarà el sistema de bonificació d’una hora a la zona blava per haver fet compres o consumicions superiors a 20€ a les empreses del municipi. Per aplicar aquest sistema l’empresariat local havia d’invertir més temps a l’hora de cobrar als clients/es.

-Creació d’una tarifa per l’àrea d’estacionament d’autocaravanes de l’Hospitalet de l’Infant, per afavorir la rotació d’aquests vehicles, entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquesta taxa serà de 7 euros per dia i l’estacionament estarà limitat a 2 dies.

-  Creació d’un abonament a la zona verda per als propietaris de segones residències al municipi. Aquestes persones usuàries podran obtenir aquest abonament presentant l’últim rebut de l’IBI i podran estacionar amb aquest abonament dos vehicles.

- Increment del preu de l’anul·lació de la infracció administrativa per tiquet que hagi superat el temps límit tant a la zona blava com a la zona verda  (passarà de ser de 4 a 8 euros), perquè es va detectar que els usuaris/àries es deixaven sancionar ja que l’import era inferior a la tarifa màxima per dia.

- Aplicació d’una mesura dissuasiva: els vehicles que, havent estacionat en zona blava, hagin estat sancionats 3 vegades al dia sense esmenar les sancions, podran ser immobilitzats amb un dispositiu adient o retirats de la via pública al dipòsit municipal.

- Modificació dels abonaments de la zona blava per dies i per preus: hi haurà abonaments de com a mínim 3 dies (abans el mínim era de 15 dies) i de com a màxim 15 dies (abans el màxim era d’un mes), perquè s’ha detectat un gran volum de turistes de cap de setmana o de 15 dies d’estada com a màxim; i els preus seran més reduïts.

- Ampliació de l’abonament de la zona blava al qual podien accedir només els hotels a totes les empreses d’allotjament turístic i reducció de l’import.

 

Altres acords destacats

En la sessió plenària que va tenir lloc ahir dijous 31 de març a la Casa de la Vila també es va donar llum verda a:

- L’aprovació de la moció presentada pels grups municipals de JxCat, PSC, FIC, ERC, Cs i PP de suport al poble d’Ucraïna i per la fi de la guerra,  amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el de la CUP, que es va abstenir. Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament es va comprometre a «solidaritzar-se amb el poble d'Ucraïna i portar a terme totes les accions al seu abast per contribuir a pal·liar els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil», entre altres punts.

- L’aprovació de la proposta d’acord presentada per la CUP per a la creació d’un centre de recerca en energies renovables al municipi, amb els vots a favor de tots els grups municipals. Amb l’adopció d’aquest acord, el consistori s’ha compromès a sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment a un «deute històric», ja que el mes d’abril de 2004 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una moció que demanava al Govern de la Generalitat de Catalunya la creació del Centre de Recerca en Energies Renovables de Catalunya al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Segons la moció, el centre duria a terme recerca vinculada a l'energia solar, eòlica i de biomassa. Igualment, formaria tècnics, impulsaria programes d'eficiència energètica i afavoriria la creació d'un clúster d'empreses del sector. El centre es preveia que comportés una important dinamització econòmica del municipi, així com altres municipis veïns, tal com s’explica en la proposta d’acord.

- L’aprovació del conveni de delegació al Consell Comarcal del Baix Camp per la recollida d’animals abandonats d’aquest municipi, amb els vots amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el de la CUP, que es va abstenir.

- L’aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2022, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, amb els vots a favor del PSC, de Cs i del PP; l’abstenció de JxCat i d’ERC; i els vots en contra de la FIC i de la CUP. Aquesta modificació de crèdit, que té un import de més de 2.235.000 euros, es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici anterior. El 59% d’aquest import servirà per finançar projectes urbanístics plurianuals que van iniciar-se en anys anteriors, com per exemple, la remodelació de la Via Augusta, l’ampliació de l’Escola Mestral, la residència per a la gent gran de l’Hospitalet, el carril bici, etc; i també per posar en marxa tres noves electrobenzineres o rebre una subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de camins.

- L’aprovació de la sol·licitud de subvencions estatals destinades a entitats adscrites als Plans d’emergència nuclear per millorar el tram de vial que hi ha entre els càmpings Templo del Sol i Caladoques, paral·lel a costa, amb platja de l’Arenal, Cala d’oques i inici de la platja del Torn de l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte la CUP, que es va abstenir.

 

Informació sobre la liquidació del pressupost municipal de 2021

D’altra banda, a la sessió plenària del 31 de març, es va donar compte de la liquidació del pressupost municipal de 2021, que elabora la intervenció municipal i que s’aprova per decret d’alcaldia. Segons consta en els informes que conformen aquesta liquidació:

- Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb un marge d’1.164.000 euros.

- S’incompleix la regla de la despesa amb un marge de 120.000 euros.

- Es compleix el límit del deute, ja que el deute viu és de 0 euros.

- Es compleix el període mitjà de pagament als proveïdors (és de 15,88 dies).

- El romanent de tresoreria ajustat de l’Ajuntament és de 11,5 milions d’euros.

- El romanent de tresoreria ajustat i consolidat, és a dir, amb els organismes autònoms i IDETSA és de 12.394.000 €.

 

Mocions rebutjades

- La moció de JxCat sobre la inclusió dels parcs infantils al nostre municipi va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC i del PP; l’abstenció d’ERC, la CUP i el PP; i els vots a favor de JxCat i la FIC.

- La proposta d'acord de la CUP per a la redacció d'un Pla Local d'habitatge al municipi va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC, Cs i PP; l’abstenció de JxCat i la FIC; i els vots a favor d’ERC i de la CUP.

- La moció d'ERC per millorar el projecte de la futura residència d'avis de l'Hospitalet de l'Infant va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, la CUP i el PP; i els vots a favor d’ERC i de la FIC.