Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova inicialment la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals

Serà obligatori netejar les miccions de les mascotes a la via pública i comunicar la retirada del cadàver d’un animal de companyia identificat i aportar el document acreditatiu de la incineració o enterrament per una empresa reconeguda oficialment
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova inicialment la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals
Una imatge de la sessió plenària de l'1 de febrer de 2024

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals, amb els vots a favor de Més Municipi, del PSC, d’Acció Municipal, de la FIC i del PP i l’abstenció de la CUP.

Aquesta modificació servirà per adequar l’ordenança a la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals i afectarà els articles 10 i 15. En l’article 10 s’incorporarà un nou punt en virtut del qual serà obligatori comunicar a l’Ajuntament la retirada del cadàver d’un animal de companyia identificat.

La baixa d’un animal de companyia per mort haurà d’anar acompanyada del document que acrediti que va ser incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment per fer aquestes activitats. En cas d’impossibilitat de recuperar el cadàver, caldrà documentar-ho adequadament.

La sanció prevista per infringir aquesta norma serà de 200 € (o de 100 € si es paga de manera immediata o els 20 dies posteriors a la comunicació).

També com a novetat, en l’article 15, es regularà la qüestió de les miccions dels animals en la via pública, a més de la de les deposicions. Així doncs, segons constarà en l’ordenança, «els titulars o conductors dels gossos hauran d’evitar que aquests facin les seves deposicions i també les seves miccions a la via pública, als parcs públics o jardins d’ús freqüent, a la sorra o a l’aigua; i en cas que sigui inevitable la deposició i la micció, hauran de retirar immediatament els excrements o brutícia produïts». En cas de les miccions, «s’haurà de netejar immediatament amb aigua o amb productes biodegradables l’espai on s’ha produït la micció».

No recollir els excrements i no dipositar-los en el lloc corresponent o no netejar les miccions comportarà una sanció de fins a 200 € (100 € si es paga de manera immediata). Aquestes multes són una novetat.


Altres acords destacats del ple

En la sessió plenària ordinària d’ahir dijous 1 de febrer també es va aprovar la constitució d’un dret real (usdefruit) a favor d’ IDETSA sobre la planta fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu instal·lada a la coberta de les naus de la brigada municipal ubicades al polígon Les Tàpies, amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP i l’abstenció del PSC i la CUP.

Aquest dret farà possible que l’empresa municipal de promoció econòmica pugui continuar gestionant la planta fotovoltaica i complint amb els contractes subscrits amb els consumidors associats a la instal·lació energètica. En conseqüència, l’Ajuntament quedarà eximit de qualsevol obligació al respecte.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’Ajuntament no pot assumir directament l’activitat econòmica corresponent a la generació i comercialització, en règim d’autoconsum, d’energia elèctrica fotovoltaica i que el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, al seu article 209, permet l’adjudicació directa de béns i drets i, al seu article 212, preveu la possibilitat de cedir gratuïtament béns patrimonials si l’adquirent és una entitat que, com IDETSA, pertany al sector públic.

D’altra banda, es va aprovar inicialment la modificació del reglament de règim intern de la residència i el centre de dia per a la gent gran de Vandellòs, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals ; i del centre de dia de l’Hospitalet de l’Infant, també per unanimitat.

L’Ajuntament modificarà aquests reglaments per actualitzar-los, per adaptar-los al nou sistema de finançament derivat de la signatura del conveni interadministratiu amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per l’assignació de places públiques; i al model de funcionament actual dels centres, centrat en l’Atenció Centrada en la Persona, que respecta les preferències, la ideologia i els valors dels usuaris i usuàries; i té un reglament menys restrictiu, per exemple, pel que fa als horaris i a les imposicions.

A més, es va aprovar la proposta d’acord del grup municipal de la CUP, transaccionada amb l’equip de govern (Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP), per a l’elaboració d’un nou reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipals, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals.

Per últim, va tenir lloc la presa de raó de la renúncia al càrrec presentada pel regidor del grup municipal del PSC-CP Alfons Garcia.


Mocions rebutjades

- La proposta d’acord de la CUP per a la implementació d’accions que tinguin en consideració la pluralitat política de l’Ajuntament i les necessitats de la ciutadania va ser rebutjada amb els vots el contra de Més Municipi, del PSC, d’Acció Municipal, de la FIC i del PP; i el vot a favor de la CUP.

- La moció del PSC sobre la creació d’un observatori d’opinió i avaluació de polítiques públiques al municipi va ser rebutjada amb els vots en contra de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; l’abstenció de la CUP i els vots a favor del PSC.Cliqueu aquí per veure el VÍDEO de la sessió plenària de la Televisió de Vandellòs