Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova l’organització municipal per al mandat 2023-2027

En la sessió plenària extraordinària d’avui dimarts 4 de juliol
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova l’organització municipal per al mandat 2023-2027
Imatge de la sessió plenària del 4 de juliol celebrada a l'Ajuntament de Vandellòs

Aquest dimarts 4 de juliol ha tingut lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en la qual s’ha donat compte de diversos decrets d’alcaldia en matèria d’organització municipal; i s’han adoptat pres diversos acords relacionats amb el funcionament dels òrgans municipals.

En concret, la nova alcaldessa, Assumpció Castellví, ha donat a conèixer els nomenaments dels tinents d’alcaldessa i la composició de la Junta de Govern.

 • Ferran Conejo da Pena és el 1r tinent d’alcaldessa

 • M. Elidia López Redondo és la 2a tinenta d’alcaldessa

 • Francisco Javier Ochoa és el 3r tinent d’alcaldessa

 • Yolanda Marqués Calin és la 4a tinenta d’alcaldessa


La Junta de Govern Local, presidida per l’alcaldessa, estarà integrada per aquests quatre regidors i regidores. Les regidores Laura Olmo i Sílvia Pujol assistiran a les sessions de la Junta però no tindran dret a vot.

L’alcaldessa també ha donat compte de quines són les competències d’Alcaldia que ha delegat expressament a la Junta de Govern Local i ha informat que Joana López serà la seva representant a Masboquera; María Rocío Morcuende, a Masriudoms; i Juan Garcia Molina, a l’Almadrava. Els tres representants a aquests nuclis de població de l’interior assistiran a les sessions de la Junta de Govern Local però no tindran dret a vot i no cobraran per assistir-hi.

Igualment, ha fet públic el Decret d’Alcaldia sobre el nomenament i assignació de les diferents regidories i dels patronats municipals:


Ferran Conejo da Pena: 1r tinent d’alcaldessa

Regidor d’Ocupació, Indústria, Emprenedoria i Planificació estratègica

Regidor de Recursos Humans

Regidor d’Urbanisme

Regidor de Mitjans de comunicació.

Vicepresident del Patronat municipal de mitjans de comunicació.

Vicepresident d’IDETSA (l’empresa municipal de Promoció econòmica)


M. Elidia López Redondo: 2a tinenta d’alcaldessa.

Regidora de Cultura i Patrimoni

Regidora de Turisme i Platges


Francisco Javier Ochoa Sanz: 3r tinent d’alcaldessa.

Regidor de Via Pública i Mobilitat.

Regidor de Protecció Civil i Seguretat Ciutadana

Regidor d’Infraestructures


Yolanda Marqués Calin: 4a tinent d’alcaldessa

Regidora d’Ensenyament

Regidora d’Esports

Regidora de Joventut i Igualtat

Regidora de Festes

Vicepresidenta dels patronats municipals de la Llar d’Infants i de l’Escola de Música

Vicepresidenta de Llastres SL (l’empresa municipal que gestiona els esports)


Laura Olmo Garcia

Regidora de Noves Energies

Regidora de Medi Ambient, Medi Natural

Regidora d’Associacions i Entitats


Silvia Pujol Garcia

Regidora de Comerç

Regidora de Benestar Social

Regidora de Salut

Regidora de Noves Tecnologies


Assumpció Castellví Auví

Regidora de Proximitat, Comunicació i Participació

Regidora d’Administració Oberta i Transparència

Regidora d’Hisenda

Presidenta del Patronat de mitjans de comunicació, del Patronat de l’Escola de Música i del Patronat de la Llar d’Infants.

Presidenta d’IDETSA i de Llastres SL.


Tal com ha informat l’alcaldessa, així mateix, les juntes generals d’accionistes de les societats IDETSA i Llastres Serveis Municipals SL estaran integrades pels 13 regidors que formen part del plenari de la corporació municipal.


Acords del Ple

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat el règim de periodicitat de les sessions plenàries (la sessió ordinària tindrà lloc cada dos mesos, l’últim dijous de cada dos mesos senars a les 18 h; i la sessió extraordinària, quan la convoqui Alcaldia, ja sigui per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor/a pugui sol·licitar-ne més de tres a l’any) i de les sessions de la Junta de Govern Local (la sessió ordinària es farà tots els dilluns a les 16 h, tot i que quan estigui convocada la Comissió informativa de Serveis Interns, es convocarà a les 17 h; i la sessió extraordinària, quan la Presidenta ho decideixi).

El Ple també ha acordat la constitució de les següents comissions informatives municipals:

 • Comissió informativa municipal de Serveis a les Persones.

 • Comissió informativa municipal de Promoció Econòmica.

 • Comissió informativa municipal de Serveis Interns.

 • Comissió informativa municipal de Serveis Territorials


Les 4 comissions estaran presidides per l’alcaldessa, Assumpció Castellví; i estaran formades per tots els regidors i regidores que integren el plenari de la corporació municipal.


El règim de sessions d’aquestes comissions, també aprovat per unanimitat, serà el previ a la celebració d’un Ple, per a l’estudi i examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia del Ple, si bé la Comissió informativa municipal de Serveis Interns es reunirà quinzenalment per estudiar i aprovar la relació de pagaments en curs de cada quinzena.


La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per tots els membres que legalment componen la Corporació per a l’estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extra pressupostaris.


A més, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat la designació de membres que han d’integrar la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), les Juntes de Compensació, la Junta local de seguretat, el Consell escolar municipal i els patronats municipals (de la Llar d’Infants, de Mitjans de Comunicació i de l’Escola de Música); i de la persona representant de l’Ajuntament a les Comissions del Departament d’Educació, de Batxillerat Artístic i de Cicles Formatius de Grau Superior amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals.

Un altre dels acords que s’ha pres en la sessió plenària és la creació dels grups polítics municipals (per unanimitat) i de la Junta de Portaveus (amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte la CUP, que s'ha abstingut), de la qual seran membres l’alcaldessa, Assumpció Castellví, en qualitat de presidenta; i els portaveus dels següents grups municipals:

 • Grup municipal de Més Municipi - Compromís Municipal - Portaveu: Ferran Conejo da Pena i portaveus suplents: Francisco Javier Ochoa, Yolanda Marqués i Laura Olmo

 • Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) – Portaveu: María José Gómez i portaveu suplent: Gerard Martín

 • Grup municipal d’Acció Municipal VH-Acord Municipal - Portaveu: Esmeralda Saladié

 • Grup municipal de la Federació d’Independents de Catalunya (FIC) - Portaveu: M. Elidia López

 • Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) -- Portaveu: Sergi Saladié

 • Grup municipal del Partit Popular (PP) - Portaveu: Sílvia Pujol


Dedicacions i retribucions

També han quedat aprovades les retribucions econòmiques que percebran els membres de la corporació, en funció de les responsabilitats i la dedicació que tindran (amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP i els vots en contra del PSC i de la CUP). Segons s’ha establert, l’alcaldessa, Assumpció Castellví i Ferran Conejo, com a regidor amb responsabilitat de govern, cobraran fins a un màxim de 20.000 euros, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

Les regidores Yolanda Marqués i María Elidia López, que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, percebran 26.000 euros bruts anuals; i la regidora Laura Olmo, que també exercirà les seves tasques en règim de dedicació exclusiva, 20.000 euros.

Els regidors Francisco Javier Ochoa i Sílva Pujol tindran una dedicació parcial del 86% i cobraran 22.500 euros.

Els regidors de l’oposició podran percebre fins a un màxim de 7.000 euros per assistència a les sessions del òrgans col·legiats (l’import per assistència al ple serà de 450 euros; i de 150 euros, per assistència a comissió informativa).

Pel que fa a les assignacions per als grups municipals, s’ha fixat un component fix de 365 euros anuals per a cada grup i un de variable de 625,20 euros anuals que es multiplica pel nombre de regidors de cada grup. En conseqüència, les assignacions anuals seran de: 3.491 euros, per a Més Municipi-Compromís municipal (5 regidors); 2.865,80 euros, per al PSC (4 regidors); i 990,20 euros per cadascun dels altres grups municipals: la FIC (1 regidora), Acció Municipal (1 regidora), la CUP (1 regidor) i el PP (1 regidora).