Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova un pressupost de més de 21,4 milions d’euros per al 2023

En la sessió plenària d’ahir 1 de desembre també es va acordar crear una comissió per estudiar la possibilitat de construir i explotar un parc eòlic públic municipal
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova un pressupost de més de 21,4 milions d’euros per al 2023
Imatge de la sessió plenària del'1 de desembre

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar ahir dijous 1 de desembre el pressupost municipal per a l’exercici de 2023 amb els vots a favor del PSC, Cs i PP, l’abstenció de JxCat i els vots en contra de la FIC, ERC i la CUP. El pressupost agregat, integrat pel del propi Ajuntament, els organismes autònoms (els patronats municipals dels Mitjans de Comunicació, de l’Escola de Música i de la Llar d’Infants) i les societats anònimes municipals (la de promoció econòmica, que és IDETSA; i la d’esports, que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a 21.413.226,56  euros. Pel que fa als pressupostos de les societats anònimes municipals, únicament consolida a nivell pressupostari el d’IDETSA, perquè Llastres Serveis Municipals es finança en gairebé un 53% amb ingressos de mercat (el pressupost consolidat, que no inclou el de Llastres, és de 20.665.305,42 euros).
«Són uns pressupostos basats en el manteniment d’uns impostos baixos, el control de la despesa pública i la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. Continuen aprofundint en el progrés i la transformació econòmica del nostre municipi, especialment en el desenvolupament i millora continuada dels principals serveis a les persones, l’impuls de l’economia i el treball per la sostenibilitat ambiental i financera», va argumentar l’alcalde, Alfons Garcia, en el moment de presentar-los.

 El gruix d’aquest pressupost general correspon al de l’Ajuntament pròpiament dit, que serà de 18.867.186,98 euros, un 2,55 % superior al de 2022. D’aquests diners, el 18,89%, en concret 3.546.584,77 euros, seran destinats a inversions.

 Entre les inversions previstes destaquen aquelles de caràcter plurianual, com són les de la residència per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant (1.776.000 euros), la  nova zona esportiva de la Porrassa (233.000 euros per a la redacció del projecte), l’aulari d’educació infantil de l’Escola Mestral (200.000 euros) i la nova comissaria de la Policia Local (90.000 euros).

 També és remarcable la inversió que es farà en el nou projecte energètic de creació d’un parc eòlic municipal (200.000 euros) i la millora dels carrers del municipi (100.000 euros), dels parcs infantils (100.000 euros) i de les platges (70.000 euros). També s’invertirà una bona quantitat de diners en la millora de la zona esportiva de l’Hospitalet de l’Infant (55.000 euros) i de Vandellòs (15.000 euros) i en la redacció del projecte de reurbanització de l’avinguda Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant (2a fase), corresponent al tram comprès entre el carrer Vandellòs i l’Avinguda Ramon Berenguer IV (50.000 euros).

 Com en els darrers anys, el consistori tornarà contractar veïns i veïnes en situació d’atur, mitjançant el pla d’ocupació municipal. A aquest Pla, anomenat des del 2021 «Acció d’Ocupació i Professionalitat» s’hi destinarà l’any vinent 387.000 euros, una quantitat menor a la d’enguany, perquè s’ha redefinit per incorporar a la plantilla la figura del contractat fix discontinu per a determinades feines estructurals (es vol incorporar un responsable de la deixalleria i una altre lloc de treball a la biblioteca) i perquè la recollida de residus porta a porta no es farà amb recursos propis sinó a través de l’empresa comarcal Secomsa). El pressupost municipal també inclou una previsió de l’increment salarial de la plantilla del 2,5%, amb possibilitat d’arribar al 3,5%.

A més, l’any que ve l’Ajuntament tornarà a posar en marxa la campanya «Fes-la rodar», per fomentar el consum de la ciutadania dins del municipi, i lliurarà al veïnat targetes moneder per gastar en als negocis locals adherits. Per a aquesta iniciativa, ha previst una partida pressupostària de 140.000 euros.

L’alcalde també ha destacat que l’endeutament serà 0 i que no s’incrementarà cap taxa o impost municipal, malgrat que alguns organismes subministradors de serveis han aplicat importants increments de preu. Aquest el cas del servei de la recollida i tractament de la brossa o del servei de subministrament de l’aigua.

 

Un altre acord destacat del ple

- L’aprovació de la creació d’una comissió d’estudi prèvia sobre la possibilitat de desenvolupar una iniciativa de construcció i explotació d’un parc eòlic, amb els vots a favor del PSC, JxCat, Cs i PP; l’abstenció de la FIC i d’ERC i el vot en contra de la CUP.

Amb l’objectiu de potenciar les energies renovables i aportar recursos al municipi del futur, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té la voluntat de construir i explotar un parc eòlic públic municipal. Per avaluar aquesta possibilitat i tramitar els expedients necessaris, el Ple de l’Ajuntament va acordar ahir constituir una comissió d’estudi, integrada per l’alcalde i tres membres més del consistori (la secretària, l’interventor i el gerent de l’empresa municipal de Promoció econòmica, IDETSA) i per tres membres tècnics externs del sector jurídic i energètic (Maite Masià, exdirectora de l’Institut Català d’Energia; Jaume Marfà, advocat professor de la facultat de Dret d’ESADE; i Santiago Parés, meteoròleg especialista en energies renovables i sector eòlic).

Aquesta comissió acompanyarà l’Ajuntament en el disseny del procés que hauria de permetre implantar i posar en marxa aquest projecte. Entre altres tasques, aquest equip l’assessorarà en la redacció dels estatuts d’una societat mercantil, inicialment de titularitat 100% municipal, que tingui per objecte la construcció, gestió i explotació d’un parc generador d’energia eòlica en terrenys de titularitat municipal i que es pugui arribar a convertir en una societat d’economia mixta amb la incorporació de socis privats provinents del sector elèctric i de petits accionistes provinents de la ciutadania.

Cal tenir en compte que l’activitat de producció d’energia elèctrica no la pot dur a terme l’Ajuntament directament, sinó que ho ha de fer a través d’una altra entitat amb personalitat jurídica diferenciada. Tot sembla indicar que la societat mercantil és la forma jurídica idònia, ja que és l’única modalitat que permet obtenir l’experiència tècnica que caldria acreditar per obtenir l’autorització administrativa preceptiva per construir la instal·lació per qualsevol de les dues vies legalment previstes: incorporar un soci amb experiència en producció elèctrica i amb una participació social mínima del 25% o subscriure un contracte d’assistència tècnica amb una altra entitat amb aquesta experiència.

La comissió d’estudi elaborarà una memòria justificativa de la iniciativa que, posteriorment, serà  sotmesa a la votació del Ple de l’Ajuntament. En cas de ser aprovada, s’obriria després un període d’informació pública. L’aprovació final de l’expedient aniria a càrrec del Ple.

 

Característiques principals del projecte del parc eòlic

El parc eòlic que l’Ajuntament vol construir i explotar estaria format per quatre aerogeneradors, que s’instal·larien en parcel·les que són de titularitat municipal, no incloses en cap zona de protecció ambiental. Aquestes parcel·les estan ubicades al paratge conegut com a «Coll del Vent», en uns terrenys que reben la consideració de muntanya comunal, declarada d’utilitat pública, que han patit incendis en els darrers 30 anys, la qual cosa permet justificar la compatibilitat en el domini públic forestal i la regeneració del bosc.

Els aerogeneradors que es preveu instal·lar han d’ubicar-se en àrees amb un potencial eòlic de vent de velocitat mitjana superior a 5,5 m/s a 80 m (segons el Mapa de recursos eòlics de Catalunya). A la zona proposada, es poden donar vents, a 80 m, d’entre 6 i 8 m/s. En aquest sentit, l’Ajuntament està en procés de licitar la instal·lació d’una torre anemomètrica per tal d’acabar de mesurar la força del vent en aquestes parcel·les municipals.

La construcció de les instal·lacions suposa una inversió aproximada de 20 milions d’euros. Per aquest motiu, la forma que esculli el consistori per instrumentalitzar aquesta inversió hauria de tenir en compte l’eventual necessitat que pot arribar a tenir l’Ajuntament d’obtenir finançament extern, ja sigui del sector bancari o de socis privats que vulguin invertir en el parc eòlic.

 

Mocions aprovades

- L’aprovació de la proposta de resolució de JxCat per garantir més seguretat en punts més conflictius del tram de la C-44 entre l'Hospitalet de l'Infant i Vandellòs i la T-318 en el seu pas per Vanessa Park on hi ha diversos passos naturals d'animals en llibertat, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, excepte la CUP, que es va abstenir.

Per mitjà d’aquesta moció, que incorpora suggeriments del PSC, s’ha acordat elaborar un informe dels punts més conflictius d’aquests trams de carretera i fer propostes de millora, incrementar-hi la senyalització per avisar els conductors i conductores que estan en una zona perillosa i que han de prendre les precaucions adequades; crear punts d’aigua al vessant on no hi ha; i organitzar batudes a les zones pròximes a la carretera amb la col·laboració de la Policia Local i/o Mossos d’Esquadra, el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i les societats de caçadors del municipi, entre altres punts.

- L’aprovació de la moció presentada de manera consensuada per JxCat i el PSC per sol·licitar el servei de ginecologia al CAP de l'Hospitalet de l'Infant, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, excepte la CUP, que es va abstenir. D’aquesta manera, s’ha acordat que l’Ajuntament insti al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a incloure el servei de ginecologia al Centre d’Atenció Primària de l’Hospitalet de l’Infant, ja que actualment les dones del municipi s’han de desplaçar a Reus per rebre aquest «servei bàsic per a la salut».

 

Mocions rebutjades

- La proposta de resolució de la CUP per l’estalvi energètic i la sostenibilitat durant el Nadal va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció del PP i els vots a favor de JxCat, la FIC, ERC i la CUP.

- La proposta de resolució presentada per la CUP per a la constitució d’una Oficina de Transformació Comunitària (OTC) va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, ERC i PP; i els vots a favor de la FIC i de la CUP.

Galeria d'Imatges