Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova un pressupost de més de 25 milions d’euros per al 2024

En la sessió plenària d’ahir 30 de novembre també es va acordar modificar les bases de diverses subvencions municipal que es nodriran del Fons de Transició Nuclear
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova un pressupost de més de 25 milions d’euros per al 2024
Imatge de la sessió plenària del 30 de novembre

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar ahir dijous 30 de novembre el pressupost municipal per a l’exercici de 2024 amb els vots a favor a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP, l’abstenció del PSC i el vot en contra de la CUP. El pressupost agregat, integrat pel del propi Ajuntament, els organismes autònoms (els patronats municipals dels Mitjans de Comunicació, de l’Escola de Música i de la Llar d’Infants) i les societats anònimes municipals (la de promoció econòmica, que és IDETSA; i la d’esports, que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a 25.424.715,46 €. Pel que fa als pressupostos de les societats anònimes municipals, únicament consolida a nivell pressupostari el d’IDETSA, perquè Llastres Serveis Municipals es finança, segons les dades extretes de la liquidació de l'anualitat 2022, en un 75,35% amb ingressos de mercat (el pressupost consolidat, que no inclou el de Llastres, és de 21.868.345,97 € al Pressupost d'Ingressos i 21.803.119.43 euros al Pressupost de Despeses).

«Són uns pressupostos basats en l’austeritat, el control de la despesa pública, la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal», va argumentar l’alcaldessa, Assumpció Castellví, en el moment de presentar-los.

El gruix d’aquest pressupost general correspon al de l’Ajuntament pròpiament dit, que serà de 20.110.789,55 €, un 6,59 % superior al de 2023. D’aquests diners, el 13,49%, en concret 2.713.788,04 €, seran destinats a inversions.

Entre les inversions previstes destaquen la de la residència per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant (1.230.000 euros), la de la restauració de l’antiga residència del Poblat d’Hifrensa (278.736,15 €), la de millora de les platges (95.000 €), la de la millora d’edificis municipals (95.000 €) i la del projecte de redacció de la nova comissaria de la Policia Local (87.232 €).

L’alcaldessa també ha remarcat que el percentatge de rati de deute viu serà del 0% i que l’Ajuntament assumirà íntegrament l’increment del 35% del servei de la recollida i tractament de la brossa. A diferència del que han fet els municipis de l’entorn, el consistori ha decidit no apujar les taxes d’aquest servei als veïns i veïnes, «per contribuir a que el conjunt dels habitants del municipi puguin afrontar millor els problemes derivats de l’alta taxa d’inflació, així com els increments de preu de l’energia i de la cistella de la compra», ha argumentat l’alcaldessa.

Pel que fa a les despeses de personal, el pressupost municipal inclou una previsió de l’increment salarial màxim de la plantilla del 2,5%, previst pel pacte entre el Govern de l’Estat i les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

Quant als capítols d’ingressos, l’alcaldessa ha explicat que s’incrementarà molt el capítol d’impostos directes. Fruit de la revisió feta per Base Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, a petició de l’Ajuntament, s’ha detectat un error en les potències declarades per les empreses Alpiq Energia España SAU i Naturgy Ciclos Combinados SL a l’hora de pagar els impostos per la seva activitat econòmica (IAE). Aquest error ha comportat que l’Ajuntament hagi deixat d’ingressar aproximadament 1.200.000 € en els darrers 4 anys.

En el capítol de Transferències de capital, consten les subvencions que l’Ajuntament té previst rebre durant el 2024 per executar inversions. Entre altres, la segona distribució del Fons de Transició Nuclear, amb un import de 810.000 €, que es destinaran a actuacions i activitats de promoció econòmica vinculades a les subvencions municipals; l’assignació del programa del 2% Cultural de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Projecte de restauració de l’antiga residència del Poblat d’Hifrensa (Etapa 1a Façanes, Coberta i Ascensor), xifrat en 167.241,69 €; la subvenció de l’ACA destinada a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana, dotada amb 152.016,15 €; i els Fons Europeus Next Generation destinats a la construcció de la nova residència de la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant, dels quals resten per reconèixer 82.329,24 euros.


Altres acords destacats del ple

- L’aprovació de la modificació de les bases reguladores de diverses subvencions municipals, en el marc de les noves aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya derivades del Fons de Transició Nuclear, per finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear a les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellòs.

L’objectiu d’aquestes modificacions és «donar més facilitats perquè els empresaris i empresàries puguin beneficiar-se d’aquests ajuts i afegir-hi despeses subvencionables», ha resumit el regidor de l’Àrea de Promoció econòmica, Ferran Conejo.

En concret, s’ha donat llum verda a l’aprovació de la modificació de les bases reguladores de:

- La subvenció a la recuperació i comercialització del producte agrari i forestal, amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; i l’abstenció del PSC i de la CUP.

 • S’incorpora un ajut destinat a la millora de la gestió de l’aigua per un regadiu eficient cobrint el 40% de la inversió amb un import màxim de 1.400 €.

 • S’incorpora com a despesa subvencionable els plans simples de gestió forestal (< 25 hectàrees).

 • S’incrementa l’import màxim de subvenció a fons perdut a 2.700 € per aquells beneficiaris que el 100% de la seva renda procedeixi de rendiments del sector agrari.

- La subvenció del programa de foment de la competitivitat del comerç i la millora de l’eix comercial, amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; l’abstenció de la CUP i els vots en contra del PSC.

 • S’obre una nova línia d'ajuts per als comerços locals perquè facin accessible els seus negocis a tothom. Els establiments han d'assolir progressivament les condicions d'accessibilitat que permetin a les persones amb mobilitat reduïda accedir-hi i fer-ne ús.

- La subvenció per a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi, amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP i l’abstenció del PSC i de la CUP.

 • S’inclouen els projectes d’inversió que millorin la competitivitat empresarial d’empreses consolidades de qualsevol sector amb un import màxim de 3.000 €.

 • S’incorpora l’ajut per a la renovació de la flota de vehicles de transport o maquinària pròpia de l’activitat de baixes emissions amb un import màxim de 5.000 €.

 • S’amplia el percentatge subvencionable dels projectes d’inversió en actius fixos fins al 30% i l’import subvencionable fins a 6.000 €.

 • S’incrementa l’import màxim de subvenció a fons perdut per empresa a 12.000€.

- El programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; l’abstenció de la CUP i els vots en contra del PSC.

 • Es rebaixa l’import mínim d’inversió a 40.000 € (fins ara, era de 125.000 €)

 • Es redueix a 2 llocs de treball de nova creació i s’afegirà la possibilitat de contractar a persones no empadronades al municipi.

 • El projecte d’inversió s’ha d’establir al municipi i s’amplia a 5 anys la durada mínima del projecte.

 • S’amplia el termini per poder presentar la llicència d’activitats definitiva, això permetrà que les empreses que hagin iniciat el tràmit puguin rebre una primera bestreta de la subvenció fins a 25.000 €.

 • S’inclou la possibilitat d’adquirir maquinària i instal·lacions de segona mà.

 • S’amplia el percentatge subvencionable dels actius materials (50%) i immaterials o intangibles (40%).

 • S’incrementa l’import màxim de subvenció a fons perdut i per projecte d’inversió a 35.000 €.

- L’aprovació de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per l'elaboració d'un pla integral de protecció del patrimoni, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals excepte el PSC, que es va abstenir.

Per mitjà d’aquesta moció, s’ha acordat iniciar l’elaboració del Pla Integral de Protecció del Patrimoni d’interès arqueològic, històric, artístic, paisatgístic i arquitectònic del municipi. Que en aquest pla prevegi la identificació, catalogació, protecció, gestió, posada en valor i ús d’aquest patrimoni. I que en l’elaboració d’aquest pla, a part dels tècnics pertinents, també hi participin activament les entitats del municipi que treballen o estiguin vinculades amb el patrimoni històric i el medi natural.


Mocions rebutjades

- La moció del grup municipal del PSC-CP amb motiu del 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la violència vers les dones va ser rebutjada amb els vots en contra de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP, l’abstenció de la CUP i els vots a favor del PSC.

- La moció presentada pel grup municipal del PSC-CP sobre l'adquisició de la condició Punts d'assessorament a l'emprenedor (PAE) per a IDETSA va ser rebutjada amb els vots en contra de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP, l’abstenció de la CUP i els vots a favor del PSC.

- La moció del grup municipal de la CUP per a l'elaboració d'un pla municipal d'habitatge, va ser rebutjada amb els vots en contra de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP, l’abstenció del PSC i el vot a favor de la CUP.


El regidor Alfons Garcia anuncia la seva renúncia al càrrec

En el torn de precs i preguntes, el regidor del PSC, Alfons Garcia, va anunciar la seva decisió de renunciar a l’acta i es va acomiadar de la ciutadania i de la resta de membres del Ple. En representació del consistori, l’alcaldessa, Assumpció Castellví va agrair-li la tasca que ha dut a terme a l’Ajuntament durant els seus 12 anys com a alcalde del municipi i la portaveu socialista, María José Gómez, també va tenir paraules d’agraïment cap al seu company.


CLIQUEU AQUÍ PER VEURE LA GRAVACIÓ DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE LA TELEVISIÓ DE VANDELLÒS