Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova una nova ordenança municipal que regula les condicions d’ús de les platges

Aquesta normativa fa referència també al control d’accés i aforament que s’establirà a la Cova del Llop Marí, tal com es va explicar en la sessió plenària extraordinària del 27 d’abril
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova una nova ordenança municipal que regula les condicions d’ús de les platges
Imatge de la sessió plenària del 27 d'abril, celebrada a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment l’Ordenança municipal d’ús, aprofitament, seguretat i conservació de les platges i litoral municipals, amb els vots del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, la CUP i el PP; i els vots en contra de la FIC i d’ERC.

Aquesta nova ordenança té per objecte regular les condicions d’ús de les platges del municipi i garantir el dret de la ciutadania a gaudir-les. L’àmbit de la seva aplicació és el domini públic marítimo-terrestre, les seves zones de protecció, de servitud d’ús públic, el de la ribera del mar a l’àmbit territorial i competencial del municipi, que tingui la consideració de platja, inclosos els espigons existents, illots, cales i coves, així com a les instal·lacions o elements que ocupin aquest espai; així com l’espai ocupat pel Passeig Marítim i la zona verda confrontant.

Consta de 9 títols, 54 articles, dues disposicions addicionals, dues disposicions finals i dos annexos en què s’estableixen les normes d’ús generals i específiques pel que fa a d’utilització de la platja, l’acampada, el pícnic, les emissions sonores i les instal·lacions i serveis determinats al Pla d’usos i serveis de temporada. També s’hi fa referència a les activitats esportives, culturals i jocs, tant a la sorra com a l’aigua, així com a la venda ambulant i al nudisme.

De la mateixa manera, es regulen les activitats nàutiques, la pesca d’esbarjo costanera i submarina, les normes de bany per preservar la seguretat, les normes higièniques i sanitàries i la presència d’animals a la platja, la publicitat, etc.

Igualment, es concreten aspectes relacionats amb la neteja i manteniment, els residus, la publicitat i les pintades i grafitis al domini públic terrestre.

A més, l’ordenança posa èmfasi en la protecció ambiental i foment de la biodiversitat. En aquest sentit, incorpora un article sobre la conservació de la fauna i la flora de l’ecosistema del litoral terrestre i marí del terme municipal i un altre article dedicat als sistemes de gestió de la qualitat ambiental que té implantats l’Ajuntament, com són ISO 14.001, EMAS, Bandera Blava, bandera Ecoplayas, etc.

A la zona litoral de la platja del Torn, que forma part de la Xarxa Natural 2000 (Litoral Meridional Tarragoní) i del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Rojala-Platja del Torn, se li dedica també una atenció especial. Segons s’explica en el Títol VIII, aquesta zona compta amb una Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, que figura en l’annex II.

Dins d’aquesta zona s’hi troba la Cova del Llop Marí; «un espai que en els darrers anys ha experimentat un creixent número de visitants, principalment durant la temporada estival», tal com s’explica en l’Article 41.

«Aquest és un espai sensible que cal preservar pel seu elevat valor natural de manera que no es comprometi la seva viabilitat futura. En aquest sentit, s’establiran mesures per tal de controlar l’aforament dins la mateixa i la regulació i control d’accés a aquesta ja sigui des de terra o des del mar. En tot cas es desenvoluparà un reglament específic que regularà aquest espai», es preveu en aquest mateix article.

El Títol IX, el darrer, estipula el règim sancionador per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que aquesta ordenança conté.

La nova ordenança aglutina algunes disposicions que recollien ja altres ordenances municipals en relació amb la zona litoral, com ara la de sorolls i vibracions, residus, tinença d’animals, trànsit, convivència ciutadana i àrees d’acampada. L’ha redactat la Regidoria de Turisme, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient i de la Policia Local, l’assessor EMAS del municipi i els serveis de socorrisme. També s’ha tramès a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.


Altres acords destacats

- En la darrera sessió plenària extraordinària, del 27 d’abril, també es va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de regulació de trànsit a les vies públiques del terme municipal, amb els vots a favor del PSC, JxCat i Cs; els vots en contra de la FIC i d’ERC; i l’abstenció de la CUP i del PP.

Aquesta modificació, promoguda pels departaments de Turisme i Medi Ambient de l’Ajuntament i validada per la Policia Local, ve motivada per la realitat actual del municipi, que ha canviat d’ençà que es va aprovar l’ordenança, que data de 1996 i que ha estat modificada en diverses ocasions, la darrera al 2016.

Una de les novetats principals de l’ordenança és que incorpora un nou títol, el XV, dedicat a l’estacionament de les autocaravanes, una modalitat de turisme que està vivint un creixement important arreu. En aquest títol es regulen les zones d’estacionament exclusives per a aquest tipus de vehicles, les normes per a l’ús de l’àrea d’estacionament d’autocaravanes; i el règim sancionador per a les infraccions.

El capítol IV també és de nova creació i tracta sobre l’accés al medi natural. En aquest capítol s’especifica que el municipi té diversos espais naturals d’alt valor ecològic, que gaudeixen de diferents figures de protecció com Xarxa Natura 2000, PEIN, Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, etc. També es diu que hi ha zones que no estan protegides directament per cap figura però que tenen un alt valor connectiu. Per aquesta motiu, s’explica, l’Ajuntament podrà regular l’accés al medi natural quan ho consideri convenient.

En concret, tal com es precisa, les raons per les quals el consistori podrà limitar l’accés seran les següents: aforament, perill d’incendi, caça, protecció del medi, capacitat de càrrega, emergències i d’altres que en cada moment es considerin necessàries per a la millora dels hàbitats que es troben en aquest municipi.

També es preveu establir una taxa d’accés en èpoques determinades i en espais on hi hagi aparcament regulat, quan es consideri necessari, per raons de protecció de la natura i limitació d’aforament.

Tal com ha aclarit a la sessió plenària la Regidora de Turisme, María José Gómez, tant la modificació de l’ordenança de trànsit com la nova ordenança de platges formen part d’un paquet de mesures específiques que tenen com a finalitat “donar resposta a la problemàtica de massificació i sobrecàrrega que el municipi pateix en determinants espais naturals, com ara la Cova del Llop Marí”. “El gaudi d’aquests entorns de gran valor ecològic i paisatgístic ha de ser compatible amb la seva preservació i conservació”, ha argumentat la mateixa regidora.

- El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. Aquesta modificació permetrà suspendre de manera transitòria i amb efectes retroactius, de l’1 de gener al 31 de març de 2021, la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires durant l’exercici de 2021.

Amb aquesta mesura, que ja es va aplicar l’any passat, l’Ajuntament «vol continuar donant suport al sector de la restauració del municipi, molt afectat per la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus, a causa dels perjudicis econòmics que comporten les mesures de contenció de la COVID-19», tal com ha dit la regidora María José Gómez en la sessió plenària. Es tracta d’alleugerir la càrrega impositiva que recau sobre els bars i restaurants.

- La sessió plenària del 27 d’abril també ha servit per donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament dels patronats i de les empreses municipals de l’exercici de 2020 (del pressupost consolidat). Segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Frederic Escoda, el resultat pressupostari ajustat i consolidat de l’Ajuntament i els patronats és de 4.851.289,19 euros.

Pel que fa al romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat i consolidat, ascendeix a 11.578.353,98 euros, un 16,72% superior al de 2019. El deute viu se situa en el 2,07% (370.131 euros), molt per sota del 110% del límit d’endeutament que fixa la Llei d’Estabilitat Pressupostària. El període mitjà de pagament a proveïdors és de 26,81 dies.