Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Resum dels acords més destacats de la sessió plenària del 30 de març

Aquí us expliquem els principals acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
Resum dels acords més destacats de la sessió plenària del 30 de març
Una imatge de la sessió plenària del 30 de març

- L’aprovació inicial a memòria justificativa del projecte de construcció, gestió i explotació d’un parc eòlic municipal a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, així com la creació de la societat mercantil que permetrà al consistori exercir aquesta activitat econòmica, i els seus estatuts, amb els vots a favor del PSC, la CUP, Cs i PP; l’abstenció de JxCat i el vot en contra de la FIC (més informació a la notícia que hem publicat al web municipal sobre aquest tema).

- L’aprovació inicial dels “Premis a l’excel·lència acadèmica. Bases de subvenció a l’alumnat del municipi que inicia un màster universitari oficial”, amb els vots a favor de PSC, JxCat, ERC, la CUP, Cs i el PP; i el vot en contra de la FIC.

Amb aquests nous premis, el consistori pretén incentivar la cultura del mèrit i l’excel·lència acadèmica, tot reconeixent els estudiants del municipi amb els millors resultats acadèmics en els estudis previs al seu ingrés en els estudis de màster universitari oficial de qualsevol universitat pública.

Es preveuen inicialment quatre premis distribuïts segons la branca de titulació del màster en el qual s’hagi fet la matrícula:

  1. Arts i Humanitats: 1 premi

  2. Ciències i Ciències de la Salut: 1 premi

  3. Ciències Socials i Jurídiques: 1 premi

  4. Enginyeria i Arquitectura: 1 premi

L’import de cada premi serà de 1.000 euros. Per demanar aquest ajut, s’hauran de complir uns requisits, com ara estar empadronat/ada al municipi abans de l’1 de gener de l’any anterior al de convocatòria a la qual s’opti, i tenir una edat igual o inferior a 35 anys; i estar matriculat/ada en el curs objecte de convocatòria i per primer cop en estudis de màster universitari oficial en qualsevol universitat de titularitat pública.

Les sol·licituds per cada branca es valoraran en funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic de grau o llicenciatura de cada sol·licitant que dona accés, ponderada amb la nota mitjana de la titulació.

- Ratificació de la resolució d’Alcaldia d’aprovació del Pla Local de Joventut 2023-2026 amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; i els vots en contra de la FIC i de la CUP.

El Pla Local de Joventut és una eina de treball que inclou les polítiques de joventut a implementar en els propers 4 anys (de 2023 a 2026). Aquestes polítiques es defineixen en accions concretes que s’han extret d’una diagnosi prèvia de la realitat juvenil del municipi, que es va fer entre finals del 2021 i principis del 2022 a través de diferents metodologies (anàlisi estadístic, enquestes al jovent i entrevistes a diferents agents socials, com ara responsables d’alguns departaments de l’Ajuntament, partits polítics i entitats locals)

- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2023, amb els vots a favor del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, ERC i PP i els vots en contra de la FIC i de la CUP.

Davant l’existència de despeses per les quals el crèdit consignat al vigent pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable o no existeix, es fa precisa la modificació de crèdits del pressupost sota la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.

En aquesta modificació, de 808.000 euros, aproximadament, s’hi inclouen, bàsicament, tres tipus de partides pressupostàries: aquelles vinculades al procés de Pressupostos Participatius de 2023 (s’han incorporat 5 projectes d’inversió per un import de 224.000 €), la destinada a la reurbanització de la pista Nova Llum (483.000 euros), que es va retardar perquè la primera licitació de les obres va quedar vacant i en la segona va haver-hi al·legacions; i altres més petites de caràcter administratiu i de suport a les víctimes del terratrèmol de Turquia i Síria.

- També es va donar compte de la liquidació dels pressupost de l’Ajuntament, dels patronats municipals i de les empreses municipals IDETSA i Llastres de l’exercici econòmic de 2022.

La liquidació del pressupost de l’any passat de l’Ajuntament presenta uns ingressos totals de 17.295.000 € i unes despeses de 18.392.000 €, la qual cosa representa que l’Estabilitat Pressupostària és de -1.019.000 €.

Una altra dada rellevant és que el deute viu és del 0% i el període mitjà de pagament ha estat de 15,75 dies de mitjana. El romanent de tresoreria a final d’any era de 9.700.000 €.

- Aprovació del conveni per a la delegació de competències i la prestació d’assistència tècnica entre l’Ajuntament i la MIDIT per executar accions del Pla de sostenibilitat turísitca en destí “Terres del Mestral, Outdoor Park de la Costa Daurada”, amb els vots a favor del PSC, JxCat, Cs i PP, l’abstenció de la CUP i el vot en contra de la FIC.

Aquest acord farà possible que l’Ajuntament cedeixi ala Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) la gestió per a la licitació i adjudicació de les accions incloses en aquest Pla. Aquest projecte, que s’executarà entre el 2023 i el 2025, serà finançat amb una subvenció de quasi 1,9 milions d’euros dels fons europeus Next Generation.

El consistori farà, així doncs, una delegació parcial de competències en matèria de licitació d’obres, serveis i subministrament i la seva execució, així com l’assistència tècnica en les actuacions previstes per potenciar el turisme actiu i de natura.


Les mocions rebutjades

- La proposta de resolució del grup municipal JxCat perquè es prioritzi i agilitzi l'estudi per a determinar la necessitat d'instal·lar elements reductors de velocitat al carrer Alamanda de l'Hospitalet de l'Infant, amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de la CUP i del PP i els vots a favor de JxCat, la FIC i ERC.

- La proposta d'acord del grup municipal de la CUP per declarar el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat, amb els vots en contra del PSC, de Cs i del PP; i els vots a favor de JxCat, la FIC, ERC i la CUP.

- La proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP per a la restitució de Ca la Torre, amb els vots en contra del PSC i de Cs; i els vots a favor de JxCat, la FIC, ERC, la CUP i el PP.

Galeria d'Imatges