Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

S’han fet diverses actuacions per a la recuperació de l’àguila cuabarrada i la biodiversitat a l’Hospitalet de l’Infant

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha treballat de manera conjunta amb l’entitat local La Defensora de la Caza i amb el GEPEC-Ecologistes de Catalunya
S’han fet diverses actuacions per a la recuperació de l’àguila cuabarrada i la biodiversitat a l’Hospitalet de l’Infant
Una de les àguiles que hi ha al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha dut a terme durant el darrer any un conjunt d’actuacions per continuar millorant l’hàbitat per a la recuperació de l’àguila cuabarrada i la biodiversitat al municipi, juntament amb l’agrupació de caçadors de l’Hospitalet de l’Infant (La Defensora de la Caza) i l'entitat ecologista GEPEC-Ecologistes de Catalunya.

Aquestes actuacions s’han executat a la façana litoral del terme municipal, al sector més meridional del sistema de les Muntanyes de Vandellòs i a l’espai natural de la Rojala-Platja del Torn, i han costat 52.000 euros, aproximadament. Per finançar-les, el consistori ha comptat amb una subvenció d’uns 36.500 euros, procedents del fons FEADER (un 43%) i del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (un 57%).

L’objectiu global ha estat mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions d’espècies protegides presents en aquesta zona, inclosa dins de dos espais naturals protegits de Xarxa Natura 2000. En concret, de les dues parelles d’àguiles cuabarrades que hi ha (una a Nadell, que en els últims anys està tenint problemes de reproducció i no ha criat; i una a Cadaloques, que ha tirat endavant dos polls), de la població d’ofegabous, de salamandra i d’altres amfibis, i també de ratpenats. I també s’ha volgut difondre els valors naturals de l’espai.

Amb aquesta finalitat s’han fet aquest treballs en concret:

- Recuperar espais agrícoles oberts, mitjançant llaurades i sembres per al foment de les espècies presa de l’àguila cuabarrada com la perdiu roja i el conill; i incloure elements per al refugi i hidratació de la fauna (vedrunes i abeuradors).

- Recuperar les espècies presa, amb l’equipació d’un nucli intensiu d’aclimatació i control lliure de depredadors terrestres a Cadaloques amb una superfície aproximada de 4.500 m2 (amb una sembra de gramínies, una tanca perimetral, abeuradors i menjadores i dues vedrunes).

- Restaurar dues basses antigues per afavorir les poblacions d’ofegabous; i crear dues zones humides per afavorir també altres poblacions d’amfibis i fauna associada. Per tal d’omplir-les d’aigua quan sigui necessari, s’han creat accessos per vehicles. També s’han afegit elements amb pedra per crear refugis per a invertebrats aquàtics.

- Rehabilitar punts d’aigua temporals i fonts per a les salamandres.

- Instal·lar caixes de refugi per a ratpenats.

- Instal·lar senyalització divulgativa dels valors naturals de l’espai: s’hi han col·locat cinc cartells sobres aspectes de l’àguila cuabarrada i la biodiversitat de la zona, bones pràctiques de comportament per a la conservació de l’espècie; i informació dels treballs duts a terme.


Els inicis del projecte

Amb aquests treballs que es van dur a terme durant el 2022 a l’Hospitalet de l’Infant, l’Ajuntament ha ampliat l’àmbit d’actuació del projecte de millora de l’hàbitat per a la recuperació de l’àguila cuabarrada i la biodiversitat al municipi que va començar a tirar endavant l’any 2020 per iniciativa de la Societat de Caçadors Sant Isidre de Vandellòs, amb la col·laboració del GEPEC-Ecologistes de Catalunya. Aquell any es van fer diverses actuacions a la zona de Vandellòs i de la Figuerola, per conservar i protegir la parella d’àguiles cuabarrades instal·lades a la Mola de Fatges, fomentar la presència d’espècies amenaçades i les espècies presa de l’àguila, potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts, afavorir l’increment de les poblacions de salamandra i ratpenat, mantenir i millorar la qualitat paisatgística de la vall i difondre els valors naturals de les espècies protegides. El pressupost d’aquestes accions va ser de més de 54.000 euros. Per sufragar-lo, l’Ajuntament va comptar amb una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que va representar el 70% de l’import total.

L’Ajuntament s’ha compromès a vetllar pel manteniment de totes aquestes actuacions, amb la col·laboració de l’agrupació caçadora de Vandellòs i de l’Hospitalet de l’Infant.


L’à
guila cuabarrada

L’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), també anomenada perdiguera, és el rapinyaire més amenaçat d’extinció d’Europa i des del punt de vista legal està protegit a tots els nivells. Té una mida mitjana-gran (pot arribar als 3 kg de pes i als 180 cm d’envergadura) i les ales més curtes, amples i arrodonides que les grans àguiles. La seva presència indica una bona qualitat ambiental dels espais naturals. Es considera sedentària i viu en parelles estables en un territori de superfície variable, depenent de la qualitat de l’hàbitat, el qual defensen i hi romanen tot l’any. La seva distribució comprèn l’àrea mediterrània i algunes zones d`Àsia. A la Península Ibèrica s’hi localitzen entre 733 i 768 parelles. A Catalunya hi ha actualment unes 75 parelles repartides entre el litoral, prelitoral i muntanyes prepirinenques. A la demarcació de Tarragona, la població actual és de 52 parelles.


El municipi que té més
àguiles cuabarrades de tot Catalunya

La bona qualitat ambiental d’aquestes muntanyes, la diversitat d’ambients, la tranquil·litat i inaccessibilitat a molts sectors d’aquest espai natural permet la supervivència de fins a 5 parelles d’àliga cuabarrada, dins el mateix terme municipal de Vandellòs i de l’Hospitalet de l’Infant. A principis del 2019 l’Ajuntament i el GEPEC-Ecologistes de Catalunya van signar un acord de custòdia de les finques que l’Ajuntament té en propietat, les forests d’utilitat pública dels Dedalts (CUP 35) i del Bosc del Comú (CUP 34), amb una superfície de més de 3.000 ha.

L’objectiu de l’acord de col·laboració, que té una durada de 4 anys (prorrogables automàticament si cap de les dues parts ho denuncia), és el d’impulsar accions encaminades a millorar la conservació de les seves forests i la biodiversitat de l’àliga cuabarrada i el seu hàbitat en particular. En aquest sentit, es van dur a terme diferents accions durant el 2019 d’instal·lació de senyalització informativa a diferents punts del municipi sobre la importància de conservació de l’espècie i reunions amb entitats excursionistes de la zona i la Societat de Caçadors Sant Isidre. A més, es van fer accions de seguiment de les parelles i la regulació d’algunes activitats, amb un seguit de propostes de modificació de diferents traçats de curses per muntanya que afecten directament a la fauna amenaçada.

Galeria d'Imatges