Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant demanarà a la Generalitat que el percentatge del Fons de Transició Nuclear destinat als municipis afectats sigui del 50%

Ho ha acordat el Ple de l’Ajuntament, amb els vots a favor del PSC, JxCat, Cs i PP; i els vots en contra de la FIC, ERC i la CUP
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant demanarà a la Generalitat  que el percentatge del Fons de Transició Nuclear destinat als municipis afectats sigui del 50%
Una imatge de la sessió plenària del 29 de setembre de 2022

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar ahir dijous, 29 de setembre, una moció presentada pels grups municipals del PSC, Cs i PP sobre el Fons de Transició Nuclear, un nou impost creat per la Generalitat de Catalunya, dotat aproximadament amb 120 M€/any, dels quals està previst que el 20% , és a dir, 24 M€/any, vagin destinats al desenvolupament socioeconòmic i la transició energètica justa dels territoris afectats.

Mitjançant aquesta moció, que va prosperar gràcies als vots a favor del PSC, JxCat, Cs i PP i els vots en contra de la FIC, ERC i la CUP, el Ple de l’Ajuntament va acordar demanar al departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que, al decret que regularà el Fons de Transició Nuclear que està elaborant actualment, «inclogui un article que estableixi que el percentatge a aplicar als municipis afectats sigui del 50% en lloc del 20% i que la resta dels recursos generats a càrrec d’aquest Fons siguin invertits directament pels diferents departaments de la Generalitat en els territoris on s’han generat aquests recursos».

El consistori també reclamarà que s’incorpori en el reglament «la possibilitat que els municipis, entitats de creació voluntària, organismes vinculats als municipis i entitats supralocals puguin presentar projectes adreçats a afavorir la diversificació econòmica, el desenvolupament sostenible i la generació d’ocupació estructural» i que «alguns d’aquests ajuts o subvencions es puguin fer de forma mancomunada o en règim de cofinançament».

Tal com s’explica en l’exposició de motius de la moció, el passat mes d’agost l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va trametre al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya unes esmenes a l’esborrany del decret pel qual es regularà el Fons de Transició Nuclear.

Aquestes esmenes van en la línia de concretar el funcionament del Fons. En aquest sentit, el consistori considera que el contingut del Decret és insuficient i no respon al principi de transparència que ha de tenir tota normativa, perquè podria generar resolucions arbitràries, per concórrer aspectes merament subjectius.

Segons manifesta, la principal mancança que ha detectat en el contingut del Decret és l’absència dels criteris de valoració i ponderació dels projectes a finançar amb aquest Fons i que haurien d’estar recollits en una ordre de bases. Tampoc s’ha definit ni especificat com han de ser els projectes a finançar, esgrimeix l’Ajuntament.

També argumenta que falta per especificar qui compon el comitè d’avaluació. Pel que fa a aquest òrgan col·legiat per a la presa de decisions, proposa la incorporació al comitè de valoració, amb veu i vot, dels ajuntaments on s’ubiquen les centrals nuclears, per garantir la representació municipal.


Les altres mocions aprovades

Durant la sessió plenària d’ahir 29 de setembre, també es va aprovar la moció presentada per JxCat, PSC, PP i ERC per instar al Govern espanyol a garantir que ENRESA respecti el que es va acordar en relació amb l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), gravat pels ajuntaments, per a les obres que faci a les instal·lacions de centrals nuclears.

Amb aquesta proposta de resolució, aprovada amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals excepte la CUP, que es va abstenir, es va acordar exigir al Govern espanyol que compleixi amb la resolució del Dictamen de l'advocacia de Consell d'Estat, d'1 de setembre de 2021, que concloïa que l'Article 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 d'abril d'Energia Nuclear, introduït a la disposició final novena de la Ley 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètic, no ha alterat el règim de control urbanístic municipal de les obres que, en execució del Pla General de Residus Radioactius, ENRESA hagi de dur a terme per a la prestació del servei públic essencial que té encomanat. Això significa que no s’ha suprimit el control preventiu municipal (siguin llicències o conformitat prèvia equivalent), i els ajuntaments poden gravar l’ICIO.

Aquesta moció sorgeix arran de «les actituds de resistència per part d’ENRESA a l’hora d’haver de complir amb les responsabilitats tributàries municipals en matèria d’obres a les centrals nuclears», segons s’explica al text. I s’afegeix: «durant el passat mes de maig, ENRESA va recórrer la liquidació de l’ICIO d’unes obres a la instal·lació de El Cabril a Hornachuelos, al·legant que les obres són de remodelació d’obres públiques ja existents i que les obres d'interès general que realitza ENRESA no estan subjectes a llicència prèvia, per tant no concorre el fet imposable de l'ICIO».

D’altra banda, es va donar llum verda a la moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu presentada per ERC, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, excepte la CUP, que es va abstenir. D’aquesta manera, es va decidir demanar al Govern espanyol la modificació i adequació normativa necessària per fer possible que la pagesia pugui continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps de conreu.

També va prosperar la moció presentada per JxCat per crear un programa de suport als esportistes locals no professionals, menors de 25 anys i amateurs, d’esports individuals o col·lectius que participen en competicions esportives de l’àmbit superior al provincial. Per mitjà d’aquest proposta de resolució que es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals excepte la CUP, que es va abstenir, es va acordar: fer un registre d’esportistes locals d’alt nivell i crear unes bases reguladores i la convocatòria corresponent al programa de suport als esportistes locals no professionals, menors de 25 anys i amateurs, d’esports individuals o col·lectius que participen en competicions esportives de l’àmbit superior al provincial, és a dir, autonòmic, nacional o internacional.


Altres acords destacats

La darrera sessió plenària va servir també per aprovar la designació del regidor Francesc Fuguet com a portaveu del grup municipal de la CUP-AMUNT; i com a membre dels patronats municipals de la Llar d’Infants i de l’Escola de Música, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. Fuguet substituirà en aquests càrrecs a l’anterior regidor de la CUP-AMUNT, Ivan Torrobella.

D’altra banda, amb els vots a favor de tots els grups polítics, excepte la FIC, que es va abstenir es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa de retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats que pertorben greument la circulació per la via pública. Aquest acord permetrà actualitzar els preus d’aquest servei, vigents des de l’any 2016; i diferenciar-los en funció del tipus de vehicles i masses (fins ara hi havia una taxa única per a tots els vehicles).


Mocions rebutjades

 La proposta d'acord presentada pel grup municipal de la CUP per a la municipalització dels serveis de neteja en equipaments i instal·lacions municipals, amb els vots en contra de PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; l’abstenció de la FIC i el vot a favor de la CUP.

- La proposta de resolució presentada pel grup municipal de la CUP per a l'elaboració d'un pla de contingència per actuar en cas de desabastiment energètic i/o alimentari, amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, ERC i PP; i els vots a favor de la FIC i de la CUP.