Membres:


Sr. Alfons Garcia Rodríguez


Sra. Cristina Borràs Margalef


Sra. Ma. Elídia López Redondo


Sra. Núria Ortíz Sánchez


Sr. Miguel Ángel Garcés Cano


Sr. Frederic Escoda Gil


Sra. Cèlia Ruiz Espejo


Sra. Mònica Boquera Castellví


Sr. Francesc Blanch Llaó


Sra. Belen Lavilla Vidal


Sr. Manel Barceló Margalef


Sr. Jaume Ciré Capdevila


Sra. Sílvia Pujol García