Junta de portaveus.Alcalde-President                                                                    Sr. Alfons Garcia Rodríguez


Grup Municipal del Partit dels socialistes de


Catalunya - Candidatura de progrés                                           Sra. Cristina Borràs Margalef


Grup Municipal de Convergència i Unió                                      Sra. Mònica Boquera Castellví


Grup Municipal Federació d'Independents de Catalunya              Sra. M. Elídia López Redondo


Grup Municipal d'Esquerra Republicana                                     Sr. Manel Barceló Margalef


Grup Municipal Partit Popular                                                    Sra. Sílvia Pujol García