A concurs, la concessió del bar del Casal d'avis de l'Hospitalet de l'Infant (fins al 5 de juliol)

Les persones interessades a aconseguir la concessió administrativa per dur a terme l'explotació, neteja i ús de les instal·lacions del bar del Casal d'avis de l'Hospitalet de l'Infant poden presentar les seves ofertes fins al 5 de juliol,  a les 14 hores, a les oficines municipals d'atenció ciutadana. El plec de clàusules econòmico-administratives es pot consultar al Perfil del contractant.