Nova graella d'activitats dirigides

L’Àrea d’Esports us presenta la nova graella d’activitats dirigides per aquest segon trimestre (de l’1 d’abril al 30 de juny) de 2019.

Graella d'activitats dirigides.