Celia Ruiz


Biografia Personal

Dades Personals:

Nascuda a Tarragona el 16 d'abril de 1982

Casada i amb un fill

Dades Professionals:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona

Màster en Dret de Família a la Universitat de Barcelona

Màster en Advocacia Penal a I'l·lustre Col·legi d'advocats de Barcelona

Ha treballat al Torn d'ofici de Barcelona i per entitats socials d'atenció a la Violència Masclista. Actualment treballa per al SIE (Servei d'Intervenció Especialitzada) de Tarragona, organisme de la Generalitat d'atenció a la Violència Masclista.