Sílvia Pujol García Biografia personal


DADES PERSONALS


Nascuda a Andorra l'11-12-1973


Casada i mare d'un fill i una filla


Resident a l'Hospitalet de l'Infant


DADES PROFESSIONALS


Formació en administració d'empreses, comptabilitat, economia i ofimàtica.