Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Llastres Serveis Municipals S.L.

Llastres Serveis municipals S.L. és l'empresa municipal qué té com a principal objectiu potenciar l’accés a la pràctica de l’esport i de l’activitat física de qualitat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb atenció especial a l’esport base, per difondre-hi l’activitat esportiva.

Aquesta societat de responsabilitat limitada unipersonal i naturalesa jurídica de societat privada municipal de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb capital íntegrament pertanyent a aquest, té també aquests altres objectius, tal com consta en els seus estatuts:

 • Afavorir la dotació d’equipaments esportius municipals i consolidar una xarxa d’instal·lacions esportives municipals de qualitat.

 • Prestar serveis esportius de tota mena i realitzar les activitats relacionades amb aquests, en el marc del corresponent Contracte-Programa amb l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

 • Gestionar les instal·lacions esportives municipals.

 • Establir estratègies de col·laboració amb ens de qualsevol naturalesa que ofereixin activitats esportives que no es desenvolupin a la ciutat i que completin l’oferta d’aquesta, així com amb altres ens que per la seva proximitat a la ciutat permetin assolir una oferta esportiva degudament coordinada.

 • Promoure esdeveniments esportius a la ciutat, així com l’estructura de comercialització d’aquests esdeveniments.

 • Promoure esdeveniments no estrictament esportius adreçats a professionals de l’esport, com congressos, trobades, simposis, conferències, etc.

 • Impulsar l’esport en edat escolar.

 • Afavorir la utilització de l’espai públic per a la pràctica de l’esport.

 • Incentivar i regular l’ús de les instal·lacions esportives públiques, per tal de facilitar la seva utilització polivalent per part dels ciutadans i associacions esportives.

 • Promocionar l’associacionisme esportiu local.

 • La construcció, millora i l’equipament d’instal·lacions esportives municipals

 • Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors per al foment i la pràctica de l’activitat esportiva en qualsevol de les seves modalitats o categories.

 

Area Esports.jpgCliqueu aquí per consultar els estatuts de

Llastres Serveis municipals S.L.U.


Membres del Consell d'Administració

En aquest òrgan d’administració i de representació permanent de la Societat hi estan representats
tots els grups polítics de la Corporació. Actualment, aquests són els membres que l'integren:

 • Assumpció Castellví Auví, presidenta
 • Yolanda Marquès Calín, vicepresidenta
 • Ferran Xavier Conejo da Pena, vocal
 • Francisco Javier Ochoa Sanz, vocal
 • Yolanda Marquès Calín, vocal
 • Laura Olmo Garcia, vocal
 • Alfons Garcia Rodríguez, vocal
 • Esmeralda Saladié Barroso, vocal
 • M. Elidia López Redondo, vocal
 • Sergi Saladié Gil, vocal
 • Sílvia Pujol Garcia, vocal

Aquí podeu accedir a la seu electrònica