Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Composició

La Junta de Govern Local, presidida per l' alcaldessa, està integrada per quatre regidors, un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, que tenen la condició de tinents d’alcaldessa.

Actualment són:

El 1r tinent d'alcaldessa: Ferran Xavier Conejo da Pena

La 2a tinenta d'alcaldessa: Ma. Elidia López Redondo

El 3r tinent d'alcaldessa: Francisco Javier Ochoa Sanz

La 4a tinenta d'alcaldessa: Yolanda Marqués Calin


La Junta de Govern local celebrarà la seva sessió constitutiva el 10 de juliol de 2023 a les16 h, d'acord amb el disposat per l’article 112.1 del Reial Decret 2568/1986, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.


D'acord amb el que disposa l’article 113-3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia estableix, perquè puguin informar dintre de l'àmbit de les seves activitats i competències, que assisteixin a les Juntes de Govern Local les regidores Laura Olmo Garcia, Esmeralda Saladié Barroso i Sílvia Pujol Garcia, que no tindran dret a vot.


D'acord amb el que disposa l'article 119-2 a) i 122 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, per aquesta Alcaldia s'ha nomenat representants de l’Alcaldessa a:

Masboquera: Joana López García-Abadillo

Masriudoms: Maria Rocio Morcuende Infante

L'Almadrava: Juan García Molino


Els tres representants també assistiran a les sessions de la Junta de Govern Local però no tindran dret a vot i no cobraran per assistir-hi.