Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Patronat Municipal de les Llars d'Infants

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant disposa d'aquest organisme autònom local per gestionar les llars d’infants de titularitat municipal (la llar d'infants Sol i Vent de l'Hospitalet de l'Infant i la llar d'infants Patufets de Vandellòs), de conformitat amb la normativa vigent.

Aquest patronat municipal té com a finalitats:

  • Vetllar i promoure la formació integral dels infants de 0 a 3 anys, tal com estableix el marc normatiu en l’àmbit educatiu i local a Catalunya.
  • Gestionar les llar d’infants municipals de l’Hospitalet de l’Infant i de Vandellòs en la modalitat que es determini, i vetllar per la seva qualitat piscopedagògica i sanitària.
  • La inspecció i l’assessorament tècnic a les llars infantils municipals, en relació amb l’administració, les instal·lacions i els serveis.
  • La gestió del patrimoni, els béns i els serveis del Patronat, sense perjudici de les competències que l’Ajuntament es reservi.
  • Qualsevol altra fi nalitat específica de la competència, la gestió i l’administració de l’àmbit específic de les llars d’infants i de l’educació de 0 a 3 anys.


Aquí podeu consultar els Estatuts del Patronat Municipal de les Llars d'Infants

ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA


Membres de la Junta del Patronat

Assumpció Castellví Auví, presidenta (alcaldessa)

Yolanda Marqués Calin, vicepresidenta (regidora d'Ensenyament, de Més Municipi)

Neus López, directora de la Llar d'lnfants Sol i Vent de l'Hospitalet de l'Infant

Teresa Boquera, directora de la Llar d'lnfants Patufets de Vandellòs

Laura Olmo Garcia, regidora de Més Municipi

M. Elidia López Redondo, regidora de la FIC

Gerard Martín Arias, regidor del PSC

Sophie Huesca Tanner, regidora del PSC

Esmeralda Saladié Barroso, regidora d'Acció Municipal

Sergi Saladié Gil, regidor de la CUP

Alicia Hernández, representant dels pares i mares de la llar d'infants Sol i Vent 

Paloma Cabeza, representant dels pares i mares de la llar d'infants Sol i Vent 

Blanca Escoda, representant dels pares i mares de la llar d'infants Patufets

Jaume Reche, representant dels pares i mares de la llar d'infants Patufets

Alexis Castillo, gerent (tècnic d'Ensenyament), amb veu però sense vot) 

Iolanda Sancho, secretària (treballadora del departament d'Ensenyament de l'Ajuntament), amb veu però sense vot