Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Òrgans de seguiment i control

Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans sense atribucions resolutòries la funció de les quals és l'estudi, informe o consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre al Plenari i altres òrgans municipals, i proporcionar als Grups municipals la informació detallada dels assumptes esmentats.

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'Organització Municipal, compost per l'alcalde i les persones membres de la Corporació que estiguin designades com a portaveus titulars o suplents dels respectius grups polítics municipals.

Comissió especial de comptes

A la Comissió Especial de Comptes li correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació.