Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Calendari de sessions

Aquí us expliquem la periodicitat en què se celebren les sessions del Ple de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

El Ple de la Corporació és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament, i està format per tots els regidors electes, presidits per l'Alcaldessa. El plenari de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a raó de la població resident al terme municipal, el conformen tretze regidors.

Les seves sessions són públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

Les sessions del Ple se celebren a l'Ajuntament de Vandellòs.

El règim de periodicitat de les les sessions del Ple, aprovat en la sessió plenària extraordinària del 4 de juliol de 2023, és el següent:

a) sessió ordinària, que tindrà lloc cada 2 mesos, l'últim dijous de cada dos mesos senars a les 18 hores durant tot l'any (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre).

b) sessió extraordinària, totes les demés que siguin convocades per l'Alcaldia, ja siguin per iniciativa pròpia o a so·.licitud de la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap Regidor pugui sol·licitar més de tres anualment.