Pas endavant per a la 2a fase d’electrificació dels sectors Les Tàpies II i Camí de la Porrassa (resum dels acords més destacats del ple del 22 de maig)

Una imatge de la Televisió de Vandellòs del ple del 22 de maig
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat modificar el contingut d’algunes de les clàusules incloses al conveni de col·laboració que l’11 de juliol de 2013 van signar el consistori, Incàsol i Endesa Distribución Eléctrica SLU per dotar de subministrament elèctric els sectors d’activitat econòmica Les Tàpies II i Camí de la Porrassa de l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (PSC, PdeCAT, ERC, PP i FIC). L’objectiu d’aquesta addenda al conveni, que signaran posteriorment les tres parts implicades, és actualitzar el cost i les fites de pagament de la 2a fase d’electrificació, per dotar aquests dos sectors d’una potència parcial de 7.500 kW.
 
Aquesta 2a fase d’electrificació estava prevista a l’acord signat l’any 2013, quan s’arribés al 80% de la potència de 1.800 kW de la primera fase i es produís, per tant, una demanda de potència per damunt d’aquesta, cosa que ja ha succeït. Tal com consta en el document aprovat, tindrà un cost d’uns 559.000 euros, en lloc dels 802.000 euros (iva exclòs), aproximadament, previstos inicialment i s’executarà en el termini de 15 mesos, en lloc dels 9 mesos previstos en el conveni.
 
Incasòl va adjudicar l’execució de les instal·lacions necessàries per aquesta 2a fase d’electrificació  l’estiu de 2018 i actualment ja s’estan desenvolupant. Amb l’increment de la potència elèctrica en els sectors Tàpies II i Camí de la Porrassa, es podran atorgar noves llicències per a usos comercials i altres activitats econòmiques a les empreses i indústries interessades a implantar-s’hi.
 
El conveni preveu també una 3a fase d’electrificació amb què es dotarà a totes les parcel·les d’ambdós sectors de la potencia definitiva. La modificació de l’acord aprovada en la sessió plenària del 22 de maig inclou també l’actualització de l’abast i el cost d’aquesta 3a fase, de manera informativa. Es calcula que tindrà un cost de 1.627.174,39 euros, en lloc dels 1.629.459 euros, previstos inicialment.
 
Un altre acord destacat
En la darrera sessió plenària del mandat 2015-19, també es va acordar, per unanimitat, sol·licitar a la Dirección General de Política Energética y Minas  el cofinançament del projecte d’ampliació de la llar d’infants municipal Sol i Vent de l’Hospitalet de l’Infant, amb càrrec al Fondo de Financiación de las actividades del Plan general de residuos radioactivos.
 
Així doncs, el consistori demanarà la inclusió d’aquest projecte en aquesta línia d’ajuts per activitats de desenvolupament local adreçada a les poblacions de l’entorn de les instal·lacions nuclears, per millorar la qualitat del servei d’atenció infantil dins de la franja d’edat de 0 a 3 anys. 
I és que el projecte d’ampliació de la llar d’infants municipal de l’Hospitalet de l’Infant, aprovat per Junta de Govern el passat 9 d’abril i actualment en informació pública (fins al 13 de juny), preveu la construcció d’un nou  menjador, que reemplaçarà els mòduls prefabricats on actualment es presta aquest servei als alumnes del centre.
 
L’ampliació prevista consisteix en la construcció d’un nou cos adossat a l’existent, amb una superfície de 250,50 m2. Consta de cuina office, menjador i zona de dormitoris compartimentables i un bany. També inclou un porxo perimetral com espai intermedi amb l’exterior.
 
La previsió de l’Ajuntament és que les obres comencin a finals de 2019 o principis de 2020.