Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

Les subvencions gestionades per l'àrea de benestar social son d'accés a tots els ciutadans empadronats al municipi, pretenen garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i altres prestacions i serveis amb la finalitat de fomentar les activitats socials, l'ensenyament i la salut, promoure l'associacionisme, garantir la qualitat de vida dels infants, famílies i persones grans.

  • Bases per a la concessió d'ajuts puntuals socials per a persones en situació d'urgència social, de prevenció d'exclusió social i per a l'assistència als centres d'atenció per a la gent gran. Accedeix fent clic aquí.

Convocatòria per l'atorgament d'ajuts puntals i d'assistència als centres d'atenció a la gent gran per al 2020. BOPT 2020-1164

Preveuen ajuts per:

1. Situació d'urgència social:

A) Subministres de llum, gas, lloguer o hipoteca de la vivenda habitual, desnonaments...

B) Enterraments de beneficiència.

C) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària: odontologia, adquisició o reparació d'ulleres, aparells ortopèdics i de pròtesi, ajut en medicaments no coberts per la Seguretat Social.

D) Insuiciència o carència de recursos per fer front a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene.

E) Atenció als infants i adolescents: menjador escolar complementàri, activitats extraescolars, transport escolar, adquisició de llibres de text...

F) Altres ajudes de caràcter urgent i de necessitat severa que no estiguin contemplades en els apartats anteriors.

2. Ajuts per l’accés als serveis públics d'atenció per a gent gran. Ajut pel pagament del preu/plaça de centre de dia i residencia per a gent gran del municipi.

3. Ajut en el rebut de l’IBI a famílies monoparentals.

  • Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats de les entitats en l'àmbit social i assistencial. Accedeix fent clic aquí.

Convocatòria de subvencions per entitats d'àmbit social i assistencial per al 2020. BOPT 2020-1165

Ajuts per entitats d'àmbit social del municipi que duguin a terme activitats de l'àmbit social i assistencial.

  • Bases per la concessió de subvencions en matèria de serveis funeraris. Accedeix fent clic aquí.

Convocatòria de subvencions per despeses funeràries. BOPT 2020-1166

Es subvencionen les despeses de cotxe fúnebre i drets d'enterrament.Podeu demanar més informació a l'oficina de benestar social i presentar les sol·licituds tant presencialment a les Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà com telemàticament a través de la seu electrònica.