Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions

Subvencions

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant dóna suport a l'activitat de les entitats culturals del municipi mitjançant un programa de subvencions per a les activitats regulars, així com a per a projectes extraordinaris.

 

La convocatòria de subvencions per a 2020 està publicada a: BDNS:496612 , BOPT 0, 25/02/20.

Les sol·licituds de subvenció ja es poden presentar (ordinària, fins 31/05/20, i extraordinària fins al 31/10/20), i la documentació necessària és:

 

1. Sol·licitud de subvenció (a nom del president/a)

 

2. Programa d'activitats previstes per a l'any 2020

 

Ha de contenir com a mínim:

 

2.1. Programació de les activitats a realitzar al llarg de l'any.

2.2. Pressupostos amb indicació del finançament de les activitats.

2.3. Subvencions demanades a altres Institucions

 

3. Fotocòpia del NIF de l'entitat

 

4. Indicació del número de socis

 

5. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció

 

6. Acreditació amb declaració responsable o certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització per fer la consulta d'aquestes dades).

 

- Bases de la subvenció

- Convocatòria de la subvenció

- Models editables per presentar la subvenció

Arxius adjunts