Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Ofertes de treball municipal

En aquesta secció trobareu totes les convocatòries de selecció vigents per a treballar a l'Ajuntament i organismes autònoms.

Convocatòria per a la provisió, en règim d'interinitat, del lloc de treball de Tresorer/a, reservat a habilitat de caràcter nacional, mitjançant sistema de concurs-oposició

L’objecte d’aquesta convocatòria és cobrir mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, la plaça de tresorer/a d’aquest Ajuntament, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció tresoreria, enquadrat en el grup A, subgrup A1, fins a la seva cobertura definitiva per alguns dels sistemes de provisió establerts al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Borsa de treball per a cobertura de llocs de consergeria en caràcter temporal

A partir del dia 14 de novembre i fins el 23 del mateix mes es pot tramitar la sol·licitud per a participar a la borsa de treball de llocs de consergeria en caràcter temporal. Les sol·licituds per prendre part a les proves d’accés s’adreçaran a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i es presentaran al Registre General d’aquest Ajuntament o per la seu Electrónica. Per a dur a terme el tràmit es requereix, entre d'altres, haver abonat la taxa de drets d'exàmen (15€) al compte bancari BBVA ES87 0182 5634 18 0201761991, o bé justificació de les causes d'exempció. Vegeu les bases per a obtenir-ne tota la informació detallada.