Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Ofertes de treball municipal

En aquesta secció trobareu totes les convocatòries de selecció vigents per a treballar a l'Ajuntament i organismes autònoms.

Convocatòria per a la provisió, en règim d'interinitat, del lloc de treball de Tresorer/a, reservat a habilitat de caràcter nacional, mitjançant sistema de concurs-oposició

L’objecte d’aquesta convocatòria és cobrir mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, la plaça de tresorer/a d’aquest Ajuntament, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció tresoreria, enquadrat en el grup A, subgrup A1, fins a la seva cobertura definitiva per alguns dels sistemes de provisió establerts al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Borsa de treball per a cobertura de llocs de tècnic/a polivalent destinat a mitjans de comunicació, en caràcter temporal

A partir del 27 de gener i fins el divendres dia 5 de febrer (inclòs) es podrà sol·licitar la participació en el procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de treball de tècnic/a polivalent destinat al Patronat de Mitjans de Comunicació. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer mitjançant la Seu electrònica, i alternativament es podrà fer la tramitació presencialment a les oficines de l'OMAC dins dels horaris d'atenció a la ciutadania, en aquest darrer cas amb cita prèvia.

Cobertura d'un lloc d'agent d'informació turística i constitució de Borsa de treball

Fins el dia 8 de març (inclòs) es poden presentar sol·licituds per a optar a un lloc d'agent d'informació turística, i constitució de Borsa de treball per a cobertura temporal de vacants del mateix lloc. La sol·licitud es pot tramitar per la Seu electrònica (Tràmits destacats) i alternativament es pot tramitar presencialment a l'OMAC amb cita prèvia.

Convocatòria per a optar a places de l'Acció d'Ocupació i Professionalització

El Pla d'Ocupació incorpora aquest any algunes modificacions per facilitar la formació i ocupabilitat de les persones que hi concórren, i per aquest motiu també es modifica la seva denominació: Acció d'Ocupació i Professionalització 2021. La principal novetat radica en que els contractes laborals estan vinculats a accions formatives que es duran en paral·lel a l'activitat laboral amb l'objectiu de millorar la capacitació i preparació per al mercat de treball. El termini per a presentació de candidatures inicia el dia 25 de febrer i finalitza el 12 de març (inclòs). Les sol·licituds de participació es tramiten telemàticament per la Seu electrònica i de forma assistida a les oficines de l'OMAC.