Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Ofertes de treball municipal

En aquesta secció trobareu totes les convocatòries de selecció vigents per a treballar a l'Ajuntament i organismes autònoms.
Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'integradors/es socials

Es convoca un procés selectiu amb l'objectiu de constituir una borsa de treball d'integradors/es socials, per tal de donar suport al servei de la UEC i altres tasques vinculades al Departament d'Ensenyament. Es poden presentar instàncies de participació fins el 26 de setembre, per la Seu electrònica, o presencialment a l'OMAC demanant cita prèvia (tel. 977 82 33 13).

Convocatòria per a la provisió, en règim d'interinitat, del lloc de treball de Tresorer/a, reservat a habilitat de caràcter nacional, mitjançant sistema de concurs-oposició

L’objecte d’aquesta convocatòria és cobrir mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, la plaça de tresorer/a d’aquest Ajuntament, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció tresoreria, enquadrat en el grup A, subgrup A1, fins a la seva cobertura definitiva per alguns dels sistemes de provisió establerts al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.