Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Ofertes de treball municipal

En aquesta secció trobareu totes les convocatòries de selecció vigents per a treballar a l'Ajuntament i organismes autònoms.

Convocatòria per a optar a places de l'Acció d'Ocupació i Professionalització

S'ha obert el període de presentació de sol·licituds per participar en l'Acció d'Ocupació i Professionalització 2023. Com en les darreres edicions, els contractes laborals estan vinculats a accions formatives que es duran a terme en paral·lel a l'activitat laboral amb l'objectiu de millorar la capacitació i preparació per al mercat de treball. La presentació d'instàncies es mantindrà oberta des del 23 de febrer i fins al 12 de març (inclòs), i cal tenir present que les sol·licituds presentades per a edicions anteriors ja no es consideren demandes actives, per tant, es requereix presentar nova instància de participació per a constar com a persona demandant d'ocupació. Les sol·licituds de participació es poden tramitar telemàticament per la Seu electrònica i de manera assistida a les oficines municipals d'atenció ciutadana (OMAC).

Borsa de treball per a cobertura temporal de llocs de monitoratge esportiu i de lleure destinats a Llastres Serveis Municipals

La presentació de candidatures a aquesta borsa serà vigent fins al 30 d'abril de 2023 (inclòs) i es tramitarà de forma prioritària per la Seu electrònica, i alternativament de forma assistida a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) amb cita prèvia. Les persones que ja formaven part de la borsa el 2022, poden incorporar nous documents acreditatius de formació o experiència.

Convocatòria procés selectiu extraordinari d'estabilització de l'ocupació temporal (Llei 20/2021)

En el marc del pla d'estabilització de l'ocupació temporal regulat per la llei 20/2021, i d'acord amb l'Oferta d'ocupació específica, s'han publicat les convocatòries dels processos selectius d'estabilització. Les persones interessades poden presentar sol·licitud de participació d'acord amb els termes establerts a les bases de cadascuna de les convocatòries. - Període presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'Ajuntament: fins el 19 de gener de 2023 (inclòs) - Període de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'empresa municipal Llastres Serveis Municipals SLU: fins el 27 de febrer de 2023 (inclòs) - Període de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'empresa municipal IDETSA: fins el dia 27 de març de 2023 (inclòs) Per a més informació, també podeu posar-vos en contacte amb el departament de Recursos Humans de l'Ajuntament (rrhh@vandellos-hospitalet.cat - 977 56 90 32).

Convocatòria de concurs oposició per a la cobertura d'un lloc de treball d'agent de la Policia Local

S'obre el termini per a la presentació d'instàncies de participació en el procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball d'agent de la Policia Local. Es pot tramitar la sol·licitud a la Seu electrònica (https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/info.2) o de manera assistida a les oficines de l'OMAC. El termini per a sol·licitar la participació finalitzarà 2 de gener (inclòs).