Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Ofertes de treball municipal

En aquesta secció trobareu totes les convocatòries de selecció vigents per a treballar a l'Ajuntament i organismes autònoms.

Convocatòria per a optar a places de l'Acció d'Ocupació i Professionalització

S'ha obert el període de presentació de sol·licituds per participar en l'Acció d'Ocupació i Professionalització 2023. La presentació d'instàncies es mantindrà oberta fins al 15 d'octubre (inclòs), i cal tenir present que les sol·licituds presentades en la primera edició de 2023 encara es consideren demandes actives, per tant, en aquests casos no es requereix presentar nova instància de participació per a constar com a persona demandant d'ocupació. Les sol·licituds de participació es poden tramitar telemàticament per la Seu electrònica i de manera assistida a les oficines municipals d'atenció ciutadana (OMAC).

Convocatòria procés selectiu extraordinari d'estabilització de l'ocupació temporal (Llei 20/2021)

En el marc del pla d'estabilització de l'ocupació temporal regulat per la llei 20/2021, i d'acord amb l'Oferta d'ocupació específica, s'han publicat les convocatòries dels processos selectius d'estabilització. Les persones interessades poden presentar sol·licitud de participació d'acord amb els termes establerts a les bases de cadascuna de les convocatòries. - Període presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'Ajuntament: fins el 19 de gener de 2023 (inclòs) - Període de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'empresa municipal Llastres Serveis Municipals SLU: fins el 27 de febrer de 2023 (inclòs) - Període de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'empresa municipal IDETSA: fins el dia 27 de març de 2023 (inclòs) Per a més informació, també podeu posar-vos en contacte amb el departament de Recursos Humans de l'Ajuntament (rrhh@vandellos-hospitalet.cat - 977 56 90 32).

Convocatòria per a la constitució d'una Borsa de treball d'agents de la Policia Local

A partir del dia 8 i fins el proper 17 de juny (inclòs) es poden presentar sol·licituds per a formar part d'una borsa de treball d'agent de la Policia Local per a la cobertura de vacants en caràcter temporal. Les instàncies de participació poden tramitar-se per la Seu electrònica, o bé presencialment a les oficines de l'OMAC en l'horari d'atenció a la ciutadania (de 8:00 h. a 14:00h.)

Informadors/es de turisme

Des del dia 8 i fins el 27 de juny (inclòs) es poden presentar sol·licituds per ocupar places d'informador/a de turisme en contracte fix-discontinu, i constitució de Borsa de treball per a cobertura de llocs de treball d'informador/a en caràcter temporal. Les instàncies de participació poden tramitar-se per la Seu electrònica, o bé presencialment a les oficines de l'OMAC en horari d'atenció a la ciutadania (de 8:00 h a 14:00 h).

Convocatòria de procés selectiu per a cobertura de llocs de xofer (carnet C)

Des del dia 8 i fins el 27 de juny (inclòs) es poden presentar sol·licituds per ocupar places de xofer (amb carnet C) en contracte fix-discontinu, i constitució de Borsa de treball per a cobertura de llocs de treball de la mateixa categoria en caràcter temporal. Les instàncies de participació poden tramitar-se per la Seu electrònica, o bé presencialment a les oficines de l'OMAC en horari d'atenció a la ciutadania (de 8:00 h a 14:00 h).

Convocatòria de processos interns restringits de funcionarització

Des del dia 8 i fins el 12 de juny (inclòs) es poden presentar sol·licituds per participar en el procés intern i restringit de funcionarització de diversos llocs. Les instàncies de participació poden tramitar-se per la Seu electrònica, o bé presencialment a les oficines de l'OMAC en horari d'atenció a la ciutadania (de 8:00 h a 14:00 h).