Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Ofertes de treball municipal

En aquesta secció trobareu totes les convocatòries de selecció vigents per a treballar a l'Ajuntament i organismes autònoms.

Convocatòria procés selectiu extraordinari d'estabilització de l'ocupació temporal (Llei 20/2021)

En el marc del pla d'estabilització de l'ocupació temporal regulat per la llei 20/2021, i d'acord amb l'Oferta d'ocupació específica, s'han publicat les convocatòries dels processos selectius d'estabilització. Les persones interessades poden presentar sol·licitud de participació d'acord amb els termes establerts a les bases de cadascuna de les convocatòries. - Període presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'Ajuntament: fins el 19 de gener de 2023 (inclòs) - Període de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'empresa municipal Llastres Serveis Municipals SLU: fins el 27 de febrer de 2023 (inclòs) - Període de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de l'empresa municipal IDETSA: fins el dia 27 de març de 2023 (inclòs) Per a més informació, també podeu posar-vos en contacte amb el departament de Recursos Humans de l'Ajuntament (rrhh@vandellos-hospitalet.cat - 977 56 90 32).

Convocatòria de concurs oposició per a la cobertura d'un lloc de treball de caporal de la Policia Local per promoció interna

S'obre el termini per a la presentació d'instàncies de participació en el procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball de caporal de la Policia Local, per promoció interna. Es pot tramitar la sol·licitud a la Seu electrònica o de manera assistida a les oficines de l'OMAC. El termini per a sol·licitar la participació inicia el dia 15 de març i finalitzarà el proper 15 d'abril (inclòs).

Convocatòria d'una plaça d'informador/a de turisme i constitució de Borsa de treball

Des del dia 15 de maig i fins el 3 de juny (inclòs) es poden presentar sol·licituds per ocupar una plaça d'informador/a de turisme en caràcter fix i constitució de Borsa de treball per a cobertura de llocs de treball d'informador/a en caràcter temporal. Les instàncies de participació poden tramitar-se per la Seu electrònica, o bé presencialment a les oficines de l'OMAC en horari d'atenció a la ciutadania (de 8:00 h a 15:00 h).

PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’OFICIAL CONDUCTOR/A, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, EN CARÀCTER FIX-DISCONTINU

Des del dia 23 de febrer i fins el 13 de març (inclòs) es poden presentar sol·licituds per ocupar places de xofer (amb carnet C) en contracte fix-discontinu, i constitució de Borsa de treball per a cobertura de llocs de treball de la mateixa categoria en caràcter temporal. Les instàncies de participació poden tramitar-se per la Seu electrònica, o bé presencialment a les oficines de l'OMAC en horari d'atenció a la ciutadania (de 8:00 h a 14:00 h).

PROCÉS SELECTIU PER CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT, GRUP A2, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Oberta la convocatòria per a la cobertura en règim de funcionari/a interí/na d'un lloc de tècnic/a de medi ambient. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 20 de maig (inclòs). La sol·licituds s'han de presentar amb instància general mitjançant la Seu electrònica, o presencialment a l'OMAC en l'horari d'atenció a la ciutadania.

Promoció interna: Convocatòria de procés per a la selecció, per promoció interna, mitjançant concurs oposició, de 2 places d'Administratiu/iva adscrites al Departament de Serveis Econòmics.

Des del dia 15 i fins 24 de maig es poden presentar les instàncies de participació a la convocatòria per a la selecció, per promoció interna, mitjançant concurs oposició, de 2 places d'Administratiu/iva adscrites al Departament de Serveis Econòmics. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud mitjançant instància genèrica de la Seu electrònica.