Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Borsa de treball per a cobertura de llocs d'agent de la policia local en caràcter temporal

Fins el dia 8 de març (inclòs) es podran presentar sol·licituds per a formar part de la Borsa de treball d'agents de la policia local. Trobareu el tràmit a la Seu electrònica (tràmits destacats), i alternativament podeu presentat la instància presencialment a l'OMAC amb cita prèvia.
Relació inicial d'aspirants admesos i exclosos

Publicació inicial de candidatures admeses i excloses, composició del tribunal i dates de les proves. Les persones que inicialment consten con a "no admeses" disposen de 10 dies per a presentar les subsanacions que correspongui. En el cas que la causa d'exclusió sigui la manca d'abonament de la taxa per a drets d'examen, cal tenir en compte que per a participar en aquest procés selectiu cal haver abonat la taxa de drets d'examen (30 €) al compte bancari BBVA ES87 0182 5634 18 0201761991, indicant el nom i cognoms de la persona aspirant i procés selectiu al que postula ,o bé justificació de les causes d'exempció.