Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Convocatòria per a la provisió, en règim d'interinitat, del lloc de treball de Tresorer/a, reservat a habilitat de caràcter nacional, mitjançant sistema de concurs-oposició

L’objecte d’aquesta convocatòria és cobrir mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, la plaça de tresorer/a d’aquest Ajuntament, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció tresoreria, enquadrat en el grup A, subgrup A1, fins a la seva cobertura definitiva per alguns dels sistemes de provisió establerts al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Anunci de la convocatòria al DOGC

Anunci de la convocatòria al DOGC. Estableix el termini de còmput per a la presentació de les sol·licituds (des del 8 al 27 de juliol).