Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits

- Llicència urbanística per obres a la façana i/o coberta

Obres d'arranjament parcial o total de la façana i/o la coberta de vivendes o edificis.

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS APLICABLES:

Impost de construccions, instal.lacions i obres (ICIO) - Ordenança municipal número 4

Import: 4% del cost real i efectiu de la construcció

BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ DE FAÇANA I CUBERTA

Accedeix al tràmit