Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits

- Llicència d'obres menors

Aquest tràmit permet sol·licitar llicències o autoritzacions urbanístiques d'obres menors.

Existeixen diferents qualificacions de les llicències urbanístiques en funció del tipus d'actuació que es vulgui realitzar.

Aquests diferents tipus estan definits al Volum IX del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), dintre del Capítol IV Secció primera.

- Tipus A: Obres que requereixen la presentació d’un projecte subscrit per tècnic competent, i en el seu cas, visat pel col·legi professional corresponent, la formalització d’un assumeix de direcció, i per a les quals s’exigeix la presentació del certificat final d’obra un cop executades.
- Tipus B: Obres que requereixen l’aportació d’un assumeix de direcció.
- Tipus C: Obres que no necessiten projecte ni assumeix de direcció sinó únicament la documentació tècnica que exigeixi l’Ajuntament.

Consulta els diferents tipus aquí

Accedeix al tràmit