Acords de la Junta de Govern Local envers els donatius efectuats a favor de Yanay Molí

L'Ajuntament comunica a tots els donants identificats la situació actual dels fons als comptes municipals oberts específicament l'any 2010 per finançar el tractament oncològic de na Yanay Molí i els dona la possibilitat de recuperar els diners aportats, sobretot a aquells donants que així ho hagin manifestat prèviament.
 
Als donants no identificats, com surt publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, l'Ajuntament  vol donar-los també la possibilitat de recuperar els diners donats, sempre que acreditin la seva aportació.
 
El saldo existent actualment als comptes bancaris que va obrir l'Ajuntament l'any 2010 amb la finalitat d'aportar les ajudes econòmiques per sufragar el cost del tractament de la nena Yanay Molí és de 66.705,64 euros.
 
Els diners que finalment no siguin retornats, bé per voluntat dels donants o bé per incompareixença a l'expedient, hauran de tractar-se com una donació destinada a investigació i recerca oncològica, atès que la finalitat guarda una estreta similitud amb la voluntat dels donants.
 
I és que, segons va informar a l'Ajuntament l'Ordre Hospitalària de Sant Juan de Deu (Obra Social), tots els tractaments que rebien els pacients del servei d’oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu estaven coberts pel sistema públic de la Seguretat Social i, en concret, pel que fa referència al finançament dels tractament amb immunoteràpia-anti GD2 per a pacients amb neuroblastoma d’alt risc, el seu cost tornarà a ser assumit pel sistema públic de Seguretat Social.
 
No obstant això, tal com va explicar l'Ordre Hospitalària, la totalitat de l’activitat de recerca integrada dins del Servei d’Oncologia, no queda coberta pel concert econòmic que aquest hospital té establert amb el Servei Català de la Salut i es finança en gran part gràcies a les donacions de particulars, empreses i fundacions. Per tant, malgrat no poder garantir que cap dels seus pacients es beneficiaria de manera directa i nominal de les donacions de l’Ajuntament, asseguren que gràcies a aquests, tots els nens en tractament al seu hospital podrien tenir accés a les teràpies i tractaments de darrera generació que, a data de l’escrit oferien al seu centre.
 
Més detalls, en el document adjunt.