Acords més destacats del ple municipal del 9 de març

Una imatge de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del 9 de març

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment el projecte bàsic i d’execució de la reforma i ampliació de l’Escola Municipal de Música, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (PSC, PDeCAT, ERC, PP i FiC). Aquest projecte té com a objectiu adequar les instal·lacions de l’Escola, situades al carrer Alamanda de l’Hospitalet de l’Infant, a les necessitats actuals del centre. Amb aquesta finalitat, es preveu reformar l’edificació existent per millorar-ne les seves prestacions d’aïllament tèrmic i acústic, de seguretat i de salubritat i ampliar-la perquè pugui albergar l’augment d’alumnes que té any rere any.

Actualment, l’Escola Municipal de Música disposa d’un edifici principal d’uns 388,24 m2 de superfície construïda i planta baixa; i d’uns mòduls prefabricats d’uns 153,76m2 de superfície construïda i també de planta baixa. L’activitat de l’escola es desenvolupa en tots dos edificis, que no tenen connexió entre ells.

L’edifici principal va ser construït als anys 70 i posteriorment ha estat objecte d’una ampliació i diverses reformes. No obstant això, els paraments de les façanes presenten desperfectes que s’han de reparar, les fusteries són massa senzilles i no tenen les capacitats acústiques i tèrmiques necessàries per a l’ús i no es disposa de cap sistema de calefacció centralitzat per la qual cosa les condicions climàtiques de l’interior tampoc són adequades per a l’ús. Per aquest motiu se’n proposa la reforma.

Els mòduls prefabricats es van instal·lar al solar als anys 90 però a causa de la seva antiguitat i l’ús es troben en força mal estat, sobretot els paviments i les fusteries. Així, pel seu estat i per la mala funcionalitat i connexió amb l’edifici principal se’n proposa el seu enderroc i substitució. A l’espai que ocupen actualment els mòduls prefabricats i les soleres, se situarà l’ampliació: una nova construcció annexa a l’est de l’edificació, de 273,44 m2 de superfície construïda, per situar-hi 5 aules de música i dues cambres higièniques.

Així, a la pràctica, després de les obres, l’Escola de Música tindrà diversos espais comunitaris (vestíbul, sala d’administració i professors, una nova sala polivalent (per espera, biblioteca i informàtica), 4 cambres higièniques (dues més de les que hi ha ara), una sala d’instal·lacions, un magatzem de neteja i 13 aules destinades a la pràctica musical i instrumental (tres més de les que hi ha a l’actualitat). El projecte, redactat per l’arquitecta Susanna Margalef, que té un pressupost de 374.000 euros (IVA inclòs), preveu també l’adequació de l’espai lliure de parcel·la (nous jocs infantils, nova pavimentació, delimitació amb noves tanques de l’espai lliure, etc.).

 

El projecte de pavimentació del carrer Nou del nucli antic de Masriudoms

A la darrera sessió plenària, del 9 de març, també  per unanimitat, es va aprovar inicialment el projecte de pavimentació del carrer Nou de Masriudoms. Els treballs previstos en aquest carrer estret, situat al nucli antic de antic de Masriudoms, consistiran en la renovació del paviment , que no és homogeni i presenta deficiències i deteriorament pel pas del temps i l’ús continuat de vehicles; i en la renovació de la xarxa d’aigües residuals,  de distribució d’aigua potable  i de recollida d’aigües pluvials, així com en la preinstal·lació per soterraments dels serveis aeris d’altres companyies, com ara els de telefonia i electricitat; senyalització i mobiliari urbà.

Amb la remodelació d’aquest carrer, l’Ajuntament vol continuar el procés de reurbanització i millora del nucli antic del poble, que es va iniciar als carrers Major, Sant Pau, Sant Josep i de les Eres. Així, com en aquests carrers, s’ha projectat un carrer de prioritat invertida, és a dir, de prioritat per als vianants, amb un paviment de qualitat, de llambordins, peces prefabricades de formigó de mides petites per minorar les flexions a què és sotmesa la peça, i amb una rasant única.

L’objectiu  és potenciar els itineraris de vianants, fer-los més atractius i còmodes, reduir el trànsit de vehicles per aquest carrer i ordenar els serveis. En definitiva, millorar el paisatge urbà i la qualitat dels paviments, per tal de guanyar funcionalitat, millorar-ne l’estètica i dotar el nucli antic d’una uniformitat visual.

El pressupost del projecte, redactat per CEDIPSA SL, és de gairebé 128.000 euros (IVA inclòs).

 

Altres acords destacats del ple

El Ple de l’Ajuntament també va donar llum verd a:

-       El pla estratègic del comerç del municipi, amb els vots a favor del PSC, PDeCAT, PP i FIC i l’abstenció d’ERC.

-       La nova imatge corporativa de l’Ajuntament, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals.

-       La moció presentada pels grups polítics municipals PDeCat i ERC envers un reglament participatiu, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals.

-       La moció presentada pel grup municipal del PSC sobre la reinversió del superàvit i la reforma del sostre de despesa als municipis, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals.

-       L’ordenança d’ocupacions de l’espai públic d’establiments de restauració i exposició de productes de cada comerç (també es va aprovar per unanimitat).

-       La moció presentada per ERC per estudiar la viabilitat per establir mesures permanents o provisionals per regular la circulació a la zona anomenada de Les Tartanes, a la Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant (també es va aprovar per unanimitat).

 

A la sessió plenària d’ahir dijous 9 de març al vespre, igualment, tots els grups polítics municipals van adherir-se al manifest “Casa Nostra, Casa Vostra” i es va donar compte del canvi de denominació del grup polític municipal de “CiU” al de “PDeCAT”.

Podeu consultar el manifest i els textos de les mocions als documents adjunts: