Inici La gravació d'una de les escenes del mapping amb la tècnica del Chroma Key